Schakeling is geplaatst op 24 april 2014

Soldeerbout-regelaar.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Deze soldeerbout-regelaar maakt gebruik van een Operational Amplifier, een Darlington-transistor, wat randcomponenten en een zware (160 VoltAmpére ringkern-transformator voor de 40 Volt regeling. De Operational Amplifier(IC) wordt als spanningsvergelijker(comparator) ingezet, en vergelijkt de spanning van het thermokoppel(punt1) in de soldeerbout met de spanning op de loper van potentiometer(P2). Wanneer de spanning aan de inverterende ingang(pen 3) van de OpAmp(IC) lager is, dan de spanning aan de niet-inverterende ingang(pen 2) van de OpAmp(IC) zal er de uitgang(pen 6) van de OpAmp(IC) ten opzichte van massa een positieve spanning geven. Door deze positieve spanning aan de uitgang van de OpAmp(IC) zal de transistor(T1) worden OPEN gestuurd. Als gevolg hiervan zal het relais(RE) aantrekken, waarbij het verwarmingselement in de soldeerbout(EL1 en EL2) zo lang zal worden verwarmd tot de spanning van het thermokoppel aan de inverterende ingang van de OpAmp(IC) GROTER is dan de referentie-spanning welke op de niet-inverterende ingang van de OpAmp(IC) staat. Op dat moment zal de spanning op de uitgang van de comparator dalen tot nul, waardoor transistor(T1) in SPER-toestand komt. De beide zenerdioden(ZD1 en ZD2) dienen ervoor om de referentiespanning via potentiometer(P2) een goede stabiliteit te geven. Veelal worden in soldeerbouten thermokoppels gebruikt welke ongeveer 5 milliAmpére / 100° Celsius geven. AFREGELING: verdraai potentiometer(P2) in de MAXIMALE positieve spanning-stand. Wanneer nu de netspanning via de transformator ingeschakeld gaat worden, zal het relais(RE) AANTREKKEN. Met een spanningsmeter in de milliVolt-stand, dient u nu de spannings-toename op het thermokoppel(punt1=PLUS en punt2=MIN)te meten. Instelpot(P1) dient nu dusdanig te worden ingesteld, dat bij een thermokoppel-spanning van 20 milliVolt het relais(RE) AFVALT. Op deze wijze heeft u een maximum-temperatuur van +400° Celsius. Via potentiometer(P2) is nu de soldeerbout-temperatuur regelbaar tussen 0 en +400° Celsius, hetgeen over het algemeen prettig werkt. De ringkern-transformator is in de printlayout liggend afgebeeld, maar deze kan natuurlijk ook keurig rechtop staand in de behuizing worden ingebouwd.
0205.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster