Schakeling is geplaatst op 20 januari 2005
Schakeling is aangepast op 13 april 2014

MONO eindversterker 15 tot 20 Watt.
Deze eindversterker is eenvoudig opgezet en maakt gebruik van complementaire transistoren(T2 en T3). Omdat het een MONO-eindversterker betreft in de meest eenvoudige opzet, kan deze goed worden ingezet voor bijvoorbeeld een omroepinstallatie of als zaalversterker bij een toneeluitvoering of congres. Het INGANG-signaal, welke een spanning van 1 Volt en een impedantie van ongeveer 1,2 Kohm dient te zijn komt binnen de aansluitpunten INGANG en INGANG(0). Transistor(T1) en de daaromheen geplaatste componenten versterkt het oorspronkelijke INGANG-signaal iets. Instelpot(P2) dient ervoor om de spanning op het knooppunt van weerstanden(R11, R12) en condensator(C5) in te kunnen stellen op 15 VOLT. Via instelpot(P1) dient u de ruststroom(GEEN ingangssignaal aangesloten) van de eindtransistoren(T4 en T5) in te stellen op 50 milliAmpére. Om te voorkomen dat de ruststroom in de basis/emitter-overgang van de beide complementaire transistoren(T2 en T3) bij het warmer worden van de eindversterker oploopt is een NTC-weerstand op de basis van deze transistoren aangesloten. De eindtransistoren(T4 en T5) moeten op koelblokken gemonteerd worden. Voor een maximaal vermogen(15 tot 20 Watt) is een ingangssignaal van 1 Volt nodig. Wanneer de eindversterker maximaal vermogen moet leveren, neemt de schakeling ongeveer 1 Ampére stroom op.
0203.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster