Schakeling is geplaatst op 19 januari 2005
Schakeling is aangepast op 06 april 2014

Temperatuur-sensor met schakelrelais.
Deze schakeling omvat een zeer gevoelige temperatuur-sensor, waarbij de onder- en boven-waarde van de (regelbare)temperatuur via een relais een schakelfuntie beschikbaar stelt. Dit komt door het gebruiken van een brugschakeling gecombineerd met een "verschilversterker" welke gevormd gevormd is door de transistoren(T1) en (T3). Voor de NTC kan eigenlijk ieder gewenst type worden gekozen, welke bij de gewenste temperatuur een weerstandswaarde van 7 tot 12 Kohm heeft. De afwijking van het regelbereik is kleiner dan 1°Celcius. Met potentiometer (P1) kan de gewenste temperatuur(proefondervindelijk) ingesteld worden op de boven- en onder-waarden waarop het relais moet reageren. Het relais kan bijvoorbeeld een verwarmingselement uitschakelen en tegelijk een koelventilator inschakelen. Door de twee schakelfuncties zijn de toepassingsgebieden legio. De voedingsspanning van 24 V is niet kritisch en moet ongeveer 600 mA kunnen leveren. Er kan eventueel ook worden besloten om de NTC 'buiten' de printplaat op een andere plek als 'opnemer' te plaatsen.
0201.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster