Schakeling is geplaatst op 06 april 2014

Versterker voor laagohmige (8 ohm) hoofdtelefoon.
Veelal dient een (voorafluister)hoofdtelefoon welke laagohmig en eventueel in stereo uitgevoerd is, op een luidspreker-uitgang van een eindversterker aangesloten te worden. Hierbij wordt deze via een spanningsdeler gestuurd. Deze eenvoudige (lees: goedkope) oplossing heeft een tweetal belangrijke bezwaren. Ten eerste, kan het signaalniveau niet onafhankelijk van het luidsprekersignaal aan de uitgang van de versterker worden geregeld. Ten tweede, een spanningsdeler levert over het algemeen een slechte dempingsfactor op (ten gevolge van bronimpedantie van de spanningsdeler). Deze dempingsfactor is dan óók bij hoofdtelefoons van invloed op de weergave van de bastonen. Via deze schakeling zullen voorgaande bezwaren worden opgelost, omdat deze schakeling als stereo-eindversterkertje dient, welke middels de stereopotentiometer(P1a/P1b) rechtstreeks op de signaal-uitgang (AUX, TAPE of iets dergelijks) van de versterker aangesloten wordt. De eventueel aanwezig toonregeling is dan niet meer van invloed, echter de betere hoofdtelefoons zullen dat geen bezwaar vinden. De opzet van dit hoofdtelefoon-versterkertje is tamelijk eenvoudig gehouden. Het ingangssignaal welke binnenkomt via aansluitplug (IN-LINKS), heeft een niveau-regelaar in de vorm van potentiometer(P1A). Het tweede deel van potentiometer(P1) zal op hetzelfde regelniveau als het signaal van het rechter signaal welke binnekomt via aansluitpunt(IN-RECHTS), rechtstreeks doorsturen naar de luidspreker-uitgang via de versterker(dit gedeelte is in streep-lijn vorm getekend. Het binnenkomende Linker-signaal zal via het verstekertje tot 11 maal worden versterkt. Voor deze versterkingsfactor zijn de weerstandswaarden van (R5 en R12) belangrijk. Bij wijziging van de waarde van weerstand(R12) zal de versterkingsfactor veranderen. Instelpot(P2) heeft als functie het instellen van het knooppunt(R7/R9). Dit knooppunt stelt u in op de halve voedingsspanning. De ruststroom van de versterker bedraagt 50...100 milliAmpére. Dit kunt u wijzigen door aanpassing van de waarde van weerstand(R6). Het versterkertje levert een vermogen van ongeveer 1 Watt, hetgeen voor het doel (voorafluistering) voldoende is.
0200.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster