Schakeling is geplaatst op 30 maart 2014

AUDIOMIXER spanningsgestuurd.
Met deze schakeling kunt u op zeer eenvoudige wijze een tweetal audiosignalen mixen, dit is vooral handig voor hobbyisten die bijvoorbeeld gesproken tekst onder een film met geluid willen zetten, of deejays welke iets extra's willen toevoegen bij het aan elkaar praten van de te draaien muziek. Last but not least, de geluidsjagers onder ons zullen ook profijt van deze schakeling hebben. Werking: op de aansluitpunten(IN-A en IN-B) kunt u twee willekeurige audiosignaal als INGANGSSIGNALEN plaatsen. Deze twee signalen worden door de 4-poorten van het Integrated Circuit(IC1A t/m IC1D) razendsnel gemengd. Het Integrated Circuit(IC1), bevat namelijk een viertal op CMOS-logica gebaseerde bilateraal werkende electronische schakelaars(1 schakelaar per poort). Deze electronische schakelaars zullen razendsnel afwisselend het aangeboden ingangsssignaal A en B doorlaten, vanwege de hoge snelheid is het schakelen niet te horen. Wanneer de beide signalen gedurende een even lange tijd doorgelaten worden, zullen beide signalen even hard klinken. Wanneer signaal B gedurende een langere tijd dan signaal A wordt doorgelaten, dan zal signaal B harder klinken dan A op het aansluitpunt(UIT) en andersom geldt dit natuurlijk ook. Het schakelen van de poorten(IC1A t/m IC1D) vindt plaats via een stuursignaal welke op de "C"-aansluiting(pen 13,5,6 en12) van de poorten(IC1A t/m IC1D) aangeboden wordt. Deze stuursignalen worden gegenereerd met behulp van de 6-poorten van Integrated Circuit(IC2). Middels poorten(IC2A t/m IC2F) wordt een vaste frequentie van 100 kiloHertz opgewekt. De pulsbreedte is regelbaar gemaakt via potentiometer(P). Met behulp van potentiometer(P) kunt u eenvoudig zelf de mengverhouding tussen het signaal A en B regelen. In de beide uiterste standen van potentiometer(P) wordt of alleen het signaal A of alleen het signaal B doorgelaten. Alle andere posities van de potentiometer(P) geven een gemengd UITGANG-signaal. Rond Integrated Circuit(IC3) is een laagdoorlaatfilter gemaakt, welke de audioband onverzwakt doorlaat, maar de 100 kiloHertz schakelfrequentie verzwakt. Zoals eerder gezegd, is de 100 kiloHertz-frequentie onhoorbaar. Deze frequentie kan wel pieptonen en/of beschadiging opleveren aan de gebruikte audio-apparatuur, vandaar dit laatste filter. Het feit dat de schakeling een spanningsgestuurde ingang heeft (op de loper van potentiometer(P), zal niet worden gebruikt. De voedingsspanning van de schakeling mag tussen 9....15 Volt liggen. Hogere spanning zal de CMOS-Integrated Circuit(IC1 en IC2) defect maken, en lager dan 9 Volt zal een niet werkend laagdoorlaat-filter tot gevolg hebben. Ondanks de geringe stroomopname van ongeveer 10 milliAmpére, dient de voeding goed afgevlakt te zijn. Hierdoor voorkomt u ruis en/of brom welke bijgemengd zal worden aan de audiosignalen op de ingangen. De maximale ingangsspanning op aansluitpunten(IN-A en IN-B) is 1 Volt(effectief). Indien u het mengbereik wilt wijzigen is aanpassing van de waarde van weerstand(R11) voldoende. Via weerstand(R13) is de frequentie van de pulsbreedte-oscillator te veranderen, een lagere waarde voor deze weerstand zal een hogere frequentie opleveren. Al met al een handige toevoeging voor de geluiden-hobbyist.
0199.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster