Schakeling is geplaatst op 30 maart 2014

Blokspanning naar driehoekspanning-omzetter.
Deze schakeling heeft tot doel het omzetten van een blokvormige-ingangsspanning naar een driehoekvormige-uitgangsspanning waarvan de frequentie een factor 512 lager ligt. Hierbij is de amplitude van de driehoekspanning onafhankelijk van de frequentie. Het hart van de schakeling wordt gevormd door de Integrated Circuits(IC 1 en IC2), deze omvatten gezamelijk een 8-bits binaire teller. Via Integrated Circuit(IC3) waarvan slechts de helft daadwerkelijk gebruikt gaat worden, zal de binaire teller middels het uitgangssignaal van FlipFlop-1(IC3A) afwisselend OP- en AF-tellen. Het triggeren van de Flip-Flop(IC3A) wordt uitgevoerd door het carry-signaal van de binaire teller. Hierdoor zal de teller afwisselen 256 stappen OMHOOG en 256 stappen OMLAAG tellen. Het op deze wijze ontstane binaire signaal van 8-bits, wordt via een weerstands-netwerk omgezet naar een driehoekspanning (in de volksmond ook wel bekend als trapspanning). Het is van belang dat voor de weerstanden in het netwerk typen met 1% tolerantie gebruikt worden. Op het aansluitpunt (INGANG) sluit u de om te zetten blokspanning aan, om deze na bewerking via de schakeling als driehoekspanning beschikbaar te krijgen op aansluitpunt (UITGANG). De positieve voedingspanning voor de Integrated Circuits (aansluitpunt PLUS) mag tussen 5 en 12 Volt liggen.
0198.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster