Schakeling is geplaatst op 27 maart 2014

Voedingsspanning OMPOOL-beveiliging.
Het kan in sommige situaties eenvoudig gebeuren, dat een apparaat welke van een extern aangesloten gelijkspannings-voeding is voorzien DEFECT raakt omdat de spanningslijnen 'verkeerd om' (omgepoold) aangesloten worden. Het meerendeel van de apparaten met een externe voeding zijn dusdanig ontworpen dat de spanningsplug maar op één manier past, maar toch 'ompoolen' komt voor. Aangezien dit onherstelbare schade kan berokkenen aan het te voeden apparaat, is het met deze schakeling via een electronische ingreep 'eenvoudig' te voorkomen. Nu denkt u wellicht bij het zien van deze schakeling, toch nog redelijk omslachtig met een diode in serie met de voedingslijn werkt het ook. Dat klopt, echter geldt dit voor de lagere stroomopnames en treedt er een spannings en vermogensverlies van de voeding op. Dat is de reden dat de 'diode'-optie vaak NIET toegepast zal worden. Deze schakeling, heeft voorgaande nadelen niet. Nadeel van deze schakeling is, dat het wat meer ruimte en creativiteit kost, om het in te bouwen in een bestaand apparaat. Omdat 12 Volt gelijkspanning erg gangbaar is, zijn de gebruikte componenten op deze spanning geselecteerd. De schakeling is voor andere spanningen toepasbaar, waarbij als regel is gesteld: De voedingsspanning is de relaisspanning !!!. Werking: Via de aansluitplug(12V=) welke vaak bestaat in het te beveiligen apparaat, komt de voedingsspanning binnen. Wanneer deze voedingspanning correct is 'gepoold' zal na het sluiten van de (in het apparaat bestaande) AAN/UIT-schakelaar (S1) het relais(RE*) via het eigen verbreek-contact van het relais(RE*) en diode(D1) worden bekrachtigd. Het volgende zal nu gebeuren: door het omklappen van het relais(Re*) zal het verbreek-contact van dit relais(RE*) openen, en vloeit er een kleinere stroom via weerstand(R*) door het relais(RE*). Omdat de 'houdstroom' van een relais lager is dan de 'bekrachtigingsstroom' is op deze wijze een zelfhoudend-relais gemaakt. De waarde van weerstand(R*) is bepalend of de 'houdstroom' van het relais voldoende is, en u zult hier mee moeten experimenteren omdat dit sterk samenhangt met het te gebruiken relais. Omdat met het omklappen van het relais(Re*) en de zelfhoud-functie ook het maak-contact van het relais(RE*) gesloten raakt zal de VOEDINGSSPANNING voor het apparaat worden doorgegeven. Wanneer nu op welke wijze dan ook er een 'verkeerd gepoolde' voedingsspanning binnenkomt via aansluitplug(12V=) dan zal diode(D1) voorkomen dat het relais(RE*) bekrachtigd kan worden. Hierdoor zullen de contacten niet van status veranderen en zal de verkeerde VOEDINGSPANNING het apparaat NIET bereiken en kunnen beschadigen. Diode(D2) heeft als functie het onderdrukken van inductiespanningen tijdens het uitschakelen van het relais. De glaszekering(F1) dient indien deze in het apparaat BESTAAND aanwezig is, op de getekende wijze in het circuit opgenomen te worden, zodat deze in werking kan treden indien het apparaat een defect vertoont (hiervoor is de zekering oorspronkelijk in het apparaat geplaatst). De waarde van oroginele zekering behoeft niet te worden aangepast, omdat de via deze schakeling aangebrachte uitbreiding een zeer geringe stroomopname heeft. De onderdelen 'relais' en 'weerstand' zijn van een * voorzien, omdat de waarden van deze componenten niet geheel vaststaan, en proefondervindelijk vastgesteld moeten worden. De in de componetenlijst voorgestelde waarden, berusten op een 12 Volt situatie met een algemeen relais. Zoals u uit de voorgaande tekst heeft kunnen opmaken, zijn een aantal componenten WELLICHT aanwezig in het te beveiligen apparaat. De printlayout is een eventuele voorstelling, in sommige situatie's zal de opbouw van de schakeling (in verband met ruimte in het apparaat) anders en met de nodige creativiteit moeten worden uitgevoerd.
0197.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster