Schakeling is geplaatst op 22 maart 2014

Stroom(laden/ontladen)-indicator voor de accu van een auto.
Over het algemeen is het merendeel van de ACCU-controle-indicatie schakelingen gebasseerd op het 'meten' van het verschil in de accu-spanning. Dat is een betrouwbaar uitgangspunt, echter in sommige situaties kan het ook handig zijn om te kunnen 'zien' of de accucapaciteit in de vorm van de hoeveelheid aanwezige stroom TOENEEMT(laden) of AFNEEMT(ontladen). Deze schakeling geeft u als gebruiker aan de hand van oplichtende LED(s) een indicatie van de stroom in de accu. Werking: Over SHUNT-weerstand(R1*) valt een spanning welke evenredig is aan de hoeveelheid stroom welke door deze weerstand vloeit (maximaal 133 milliVolt bij 40 Ampére). De spanningsval over(R1*) zal door de verschilversterker welke gevormd is door een OpAmp van Integrated Circuit(IC1A) versterkt worden. De spanning welke beschikbaar is op pen 1 van (IC1A) wordt gebruikt om de LED-voltmeter, welke is gevormd via de OpAmps(IC1B t/m IC2D) te sturen. Wanneer er door de SHUNT-weerstand(R1*) GEEN stroom loopt, dient instelpot(P2) dusdanig afgeregeld te worden dat op pen 1 van (IC1A) een spanning van 6,5 Volt staat. LED4 en LED5 zullen kortstondig helder oplichten. Wanneer er nu stroom uit de aangesloten accu 'getrokken'(ontladen) gaat worden, zal de rechterkant van de SHUNT-weerstand(R1*) een lager potentiaal hebben dan de linkerkant van de SHUNT-weerstand. Hierdoor zal de uitgang(pen 1) in (IC1A) hoger worden, waardoor de indicatie LED's(LED5 t/m LED8) afhankelijk van de hoeveelheid 'ontlading' zullen oplichten en u weet er wordt nu stroom uit de accu getrokken. Wanneer de aangesloten accu 'ontlast'(geladen) wordt, omdat u geen 'gebruikers' actief heeft en er dus vanuit de dynamo stroom in de accu vloeit. Zal de spanning op de uitgang(pen 1) van (IC1A) dalen, waardoor de LED's(LED4 t/m LED1) afhankelijk van de hoeveelheid 'lading' oplichten, en u weet dat de accu bijgeladen zal worden. Vanzelfsprekend zal de variatie op de klemspanning van de accu óók een verandering van de uitgangsspanning(pen 1) van (IC1A) opleveren. Dit zou een onjuiste indicatie-weergave kunnen geven. Dit fenomeen is voorkomen, door de referentiespanning niet vast in te stellen, maar ook via de accu te betrekken hetgeen in dit geval neerkomt op het aansluiten van de NIET-inverterende ingangen (pennen 6, 9 ,13 van IC1B t/m IC1D en de pennen 2, 6, 9 en 13 van IC2A t/m IC2D) direct op de uitgang pen 1 van (IC1A). Op deze wijze zal de calibratie van de indicatie-meter iets variëren bij een veranderende klemspanning van de accu, maar omdat de schakeling in een indicatieve-weergave van het ONLADEN en LADEN voorziet is dit niet echt van grote invloed. Wanneer u de schakeling calibreert, bij een klemspanning van 13 Volt op de accu dan zal de variatie ongeveer 15% zijn bij een klemspanning van 11 tot 15 Volt van de accu. Nu de SHUNT-weerstand(R1*), in de componentlijst ziet u een waarde van 0,0033 Ohm en in de schakeling is deze weerstand getekend vlakbij 2 aansluitpunten(PLUS-ACCU en PLUS). U kunt deze SHUNT-weerstand waarschijnlijk niet eenvoudig bij de onderdelen-leverancier halen. Dit is ook niet nodig, omdat u ook gebruik kunt maken van de inwendige weerstand van de reeds in de auto aanwezige bedrading. Hoe doet u dit, Eén kant van instelpot(P1) wordt vastgemaakt via het aansluitpunt(PLUS-ACCU) aan de positieve accuklem en de andere kant van instelpot(P1) aan de spanningsregelaar via aansluitpunt(PLUS). De dikke accu-draad welke u hiervoor gebruikt, dient met zijn inwendige weerstand dan als SHUNT-weerstand(R1*). Instelpot(P1) dient als calibratie voor de stroommeter. Indien de spanningsval over de SHUNT-weerstand(R1*) te klein is, dan kunt u de waarde van weerstand(R6) verhogen om toch de uitgangsspanning op pen 1 van (IC1A) op 6,5 Volt te kunnen afregelen. De voeding van de beide Integrated Circuits (IC1 en IC2) wordt afgenomen NA de contact-sleutel-schakelaar in uw auto. Dit is om te voorkomen dat de schakeling tijdens stilstand(parkeer-situatie) van de auto stroom uit de auccu opneemt.
0196.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster