Schakeling is geplaatst op 12 januari 2005
Schakeling is aangepast op 17 maart 2014

Dobbelsteen generator met 7 LED's.
Dit is een universeel toe te passen dobbelsteen-generator. Via drukknop(S) wordt de "schmitt trigger" poort(IC1A) GESTART. Met behulp van de via de "schmitt trigger" continu opgewekte klokpulsen zal het teller Integrated Circuit(IC2) worden gestuurd, waarbij het 'rollen' van de dobbelsteen begint. Het Integrated Circuit(IC2) bevat een via aparte stuurpuls gestuurde 2-deler en een 5-deler, hierdoor kunnen de 7-posities van de dobbelsteen gegenereert worden. Afhankelijk van de uitgangsstatus van de teller(IC2), worden de HEX-inverter poorten van Integrated Circuit(IC3) gestuurd. Deze poorten sturen via de voorschakelweerstanden (R5 t/m R8) rechtstreeks de bijbehorende LED's aan. Wanneer u de LED's plaatst op de aangegeven wijze, is de electronische dobbelsteen een feit. Wanneer een 'rol'-sessie heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende sessie STARTEN door op drukknop(S) te drukken. De voeding van 5 Volt is niet echt kritisch en zal mazimaal zo'n 150 milliAmpére aan stroom opnemen.
0193.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster