Schakeling is geplaatst op 4 maart 2014

Mini Phasing-unit voor audio (1 kanaal).
Deze Mini Phasing-unit maakt gebruik van 6 in serie geschakelde fasedraaiers, om de variabele tijdvertraging te realiseren. De amplitude van de ingangs- en uitgangs-spanning is volkomen gelijk, echter vertoont de uitgangs-spanning een van de frequentie afhankelijk zijnde faseverschuiving ten opzichte van de ingangsspanning. De faseverschuiving is 90º voor een frequentie f welke gelijk is aan de formule 1 : 2(pi) RC. Wanneer u een aantal faseverschuivers maar met onderling verschillende RC-tijden in serie plaatst, en de uitgansspanning van deze serieschakeling optelt bij de ingangsspanning, en daarnaast de weerstand via electronische weg periodiek te laten variëren onstaat het gewenste Phasing-effect voor de audio-toepassing. De schakeling is als volgt opgezet: het ingangssignaal(van bijvoorbeeld een gitaar) komt binnen via de Tulp-aansluitplug(signaal_in). De poort(IC1C) zorgt voor de buffering, en brengt het signaal naar het knooppunt weerstand(R7) en condensator(C3) om op poort(IC1D) de eerste van de zes fasedraaiers uit de keten aan te komen. Het uitgangssignaal van de laatste poort(IC2A) in de keten wordt via potentiometer(P2) naar de 'sommeer-versterker' poort(IC2B) gebracht, tevens is het 'ruwe' ingangssignaal via weerstand(R1) ook beschikbaar op de 'sommeer-versterker'. Via schakelaar(S1) kunt u nu kiezen om het ingangssignaal onbewerkt stand A, of met phasing stand B aan te bieden op de Tulp-plug(signaal_uit) als uitgangssignaal. Op deze wijze is 'phasing' eenvoudig IN- of UIT te schakelen. Wanneer u potentiometer(P2) geheel DICHT draait, er er ook geen sprake van phasing. Via de instelpot(P1) kunt u de versterking van de 'sommeer-versterker' binnen zekere grenzen instellen. De eerder benoemde tijdsafhankelijke vertraging wordt in deze schakeling gerealiseerd, door gebruik te maken van spanningsafhankelijke weerstanden in de vorm van FET-transistoren(T1 t/m T6). Er zijn SMD-uitvoeringen van dit type transistoren gebruikt, omdat deze momenteeel beter te verkrijgen zijn. Indien u bijvoorbeeld nog een zestal BC245C-uitvoeringen heeft liggen, kunt u deze probleemloos inzetten. De 'gates' van de zes FET-transistoren worden gestuurd door een driehoeksspannings-generator, welke is uitgevoerd met behulp van de OPAMPS's (IC3 en IC4). Indien Schakelaar(S2) in de getekende stand (verbonden met loper potentiometer(P5) gebruikt wordt, kunt u door middel van het verdraaien van potentiometer(P5) een handmatige-phasing verkrijgen. Met de schakelaar in de andere stand, is er sprake van automatische phasing Er is sprake van 'phasing' wanneer de driehoeksspanning een frequentie heeft van 0,5 á 1Hertz. U kunt via het verhogen van de frequentie via potentiometer(P3) tot een waarde van 4 Hertz het 'phasing-effect' laten overgaan in een 'vibrato-effect'. Via instelpot(P4) dient u de voorspanning van de FET-transistoren(T1 t/m T6) op de juiste waarde van 0,8 Volt in te stellen. De voeding van deze schakeling bestaat uit een +12 Volt en een -12 Volt lijn, en dient normaal gestabiliseerd te zijn. Een stroomsterkte van 2 x 350 milliAmpére is voldoende.
0191.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster