Schakeling is geplaatst op 25 februari 2014

Functiegenerator (blok-,driehoek- of Sinussignaal) met CMOS.
Deze schakeling biedt u met slechts één Integrated Circuit, en wat diskrete componenten een goed werkende FUNCTIEGENERATOR waarbij u de keuze heeft uit een BLOK-, DRIEHOEK-, of SINUS-signaal. Ondanks de eenvoud is toch een breed frequentiebereik(12 Hertz....70 kHertz) beschikbaar. De eenvoud van deze schakeling, heeft naast dit voordeel ook zeker een nadeel namelijk dat de kwaliteit van de geproduceerde golfvormen bij met name de hogere frequentie achterblijft ten opzichte van de DUURDERE FUNCTIE-generatoren welke te koop zijn. Om laatst genoemde nadeel iets te beperken, is de symmetrie van het driehoeksignaal en de kwaliteit van de sinussignaal zo optimaal mogelijk te regelen. Het Integrated Circuit(IC1) welke gebruikt wordt, is de CD4049BE. Dit moet een GEBUFFERDE-uitvoering zijn. Het Integrated Circuit bevat een zestal inverters en is met de CMOS-technologie uitgevoerd. Geheel links in de schakeling ziet u de INTEGRATOR, welke is opgebouwd rond poort(IC1A). Direct rechts hiervan is een Schmitt-Trigger opgebouwd rond de poorten(IC1B en IC1C). Deze Integrator en Schmitt-Trigger vormen de basisgenerator. Deze basisgenerator kan middels de omschakelbare condensatoren(C3 en C4) worden opgesplitst in een tweetal bereiken. Schakelaar(S3) is de omschakelaar tussen de bereiken. Via potentiometer(P2) kunt u in het bovenste bereik een frequentie kiezen tussen 12 Hertz...1 kHertz voor het onderste bereik een frequentie tussen 1 kHertz....70 kHertz. Omdat met het BLOKVORMIGE-uitgangssignaal van de Schmitt-Trigger reeds één van functies beschikbaar blijkt, is deze direct aan de functie-schakelaar(S4) gekoppeld. Het DRIEHOEK-signaal welke van de Integrator(IC1A)-uitgang wordt afgenomen gaat via een versterker poort(IC1D) ook direct naar de functie-schakelaar(S4). Rest nog een laatste SINUS-signaal, deze wordt gemaakt van het beschikbare DRIEHOEK-signaal waarbij deze door de dioden(D1 en D2) omgezet gaat worden in een enigzins redelijke SINUS. De functie-schakelaar(S4) wordt gevolgd door een buffer/versterker welke is opgezet rond de poorten(IC1E en IC1F). Door dit laatste is de amplitude van het uitgangssignaal van de generator via potentiometer(P4) regelbaar tot een te gebruiken waarde van 1,2 Volt(toptop). Buiten de eerder beschreven drie regel-mogelijkheden, bezit deze functie-generator nog een tweetal instelopties namelijk: Instelpot(P1) welke dient om de symmetrie van het DRIEHOEK-signaal in te stellen hetgeen weer afhankelijk is van de vraag of de duty-cycle KLEINER of GROTER dan 50% moet zijn. Indien KLEINER dan moet schakelaar(S2) in de A-stand en bij GROTER moet deze in de B-stand gezet worden. Last but ZEKER not least, kan via instelpot(P3) de versterking van poort(IC1D) geregeld worden. Aangezien dat het SINUS-signaal verkregen wordt door een via dioden gemaakte omvormer, waarbij de driehoek eigenlijk 'onttopt' moet worden, is de instelling van instelpot(P3) erg belangrijk om een zo mooi mogelijk SINUS-signaal te krijgen.
0190.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster