Schakeling is geplaatst op 10 januari 2005
Schakeling is aangepast op 23 februari 2014

GENERATOR welke 1 puls per seconde haalt uit 50 Hertz wisselspanning.
Wanneer u een 50 Hertz WISSELSPANNING van 12 Volt, omzet in een BLOKSPANNING en daarna DIFFERENTIEEL-overbrengt ontstaan pulsen met een frequentie van 50 Hertz. Als u nu deze pulsfrequentie via een tweetal deelschakelingen bewerkt onstaat de situatie van 1 puls per seconde. Deze seconde-puls kan universeel worden ingezet. Op de aansluitpunten IN en NUL(0) sluit u de 12 Volt wisselspanning aan. Op het knooppunt van de weerstand(R1), zenerdiode(ZD) en condensator(C1) ontstaat een positieve blokspanning van 5 Volt. Op het knooppunt van condensator(C1), weerstand(R2) en diode(D) ontstaat een met 50 Hertz pulserende driehoeksspanning(waarbij de negatieve puls een iets gebogen curve heeft. Na de diode(D) is alleen nog de negatieve driehoeksspanning met iets gebogen curve beschikbaar. Deze 50 Hertz puls, wordt via de schakeling rondom de transistoren(T1 en T2) gedeeld door 5 om vervolgens door de schakeling rondom de transistoren(T3 en T4) nogmaals door 10 te worden gedeeld. Hierdoor ontaat er uiteindelijk een mooie negatieve direhoekspuls welke 1 maal per seconde zal worden afgegeven. Via de instelpotentiometers(P1 en P2) is de deelschakeling rondom de transistoren in te stellen. De +12 Volt gelijkspanning is nodig om de deelschakeling goed te laten werken, zonder dat het van de wisselspanning afgeleide pulssignaal zal worden beïnvloed
0189.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster