Schakeling is geplaatst op 22 februari 2014

Vergelijking van VIER spanningen via Oscilloscoop.
Deze schakeling biedt u de mogelijkheid, om VIER verschillende spanningen onderling te vergelijken door deze naast elkaar op de oscilloscoop weer te kunnen geven. De achterliggende gedachte voor deze schakeling schuilt in het feit, dat het soms bij een afregelprocedure of iets dergelijks voor komt dat de spanning op MEERDERE punten moet worden vergeleken. De weergave van VIER spanningen kan op een gewone oscilloscoop(mits deze is uitgerust met een externe synchronisatie- of trigger-mogelijkheid) plaatsvinden. Op deze wijze kan inzet van meerdere multimeters en/of een meerstralen-oscilloscoop worden vermeden. Zoals u in het schema kunt zien, is de opzet van de schakeling zeer eenvoudig waarbij u toch VIER spanningen naast elkaar kunt vergelijken. De eigenlijke spanningsvergelijker is opgezet rond de poorten(IC3A, IC3B en IC3C) welke gezamelijk een astabiele multivibrator vormen. Deze 'AMV' stuur een teller(IC2) via de clock-ingang. Omdat de uitgang(pen 4) van dit teller-IC is verbonden met de reset(pen 15) telt het IC steeds van "0" tot "3". De uitgangssignalen van de teller(IC2) schakelen beurteling de aangesloten poorten(IC1A, IC1B, IC1C of IC1D), deze poorten bevatten een electronische schakelaar welke bidirectioneel is opgebouwd. Deze electronisch schakelaars, zullen de op de aansluitpunten 1-IN t/m 4-IN aanwezige spanningssignalen met zeer korte tussenpozen "doorschakelen" naar de oscilloscoop. Het triggersignaal voor de oscilloscoop is afkomstig van de uitgang "Q0" van de teller(IC2). Door toevoeging van poort(IC3D) is er voor het "triggeren" via de aansluitpunten A en B , zowel een positief- als negatief-signaal beschikbaar. De voeding van de gehele schakeling mag tussen +3 tot +15 Volt liggen, en kan vanwege de zeer geringe stroomopname (minder dan 5 milliAmpére) RECHTSTREEKS worden afgetapt uit de te testen schakeling. De ingangen( 1-IN t/m 4-IN )zijn geschikt voor zowel analoge als digitale signalen, ECHTER mogen dit GEEN negatieve of WISSELSPANNINGEN zijn!!.
0188.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

0188.jpg
Een weergave van hoe de spanningsvergelijking op de oscilloscoop weergeven kan worden. Van links naar rechts, ziet u in dit geval de signalen van 1-IN,2-IN,3-IN en 4-IN

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster