Schakeling is geplaatst op 7 januari 2005
Schakeling is aangepast op 18 februari 2014

Analoog naar Digitaal omzettter met LCD-uitlezing voor maximaal "200 milliVolt" ingangsspanning.
Op de aansluitpunten PLUS_IN en MIN_IN(0) dient een spanning van maximaal 200 milliVolt als 'analoog'-ingangssignaal te worden aangesloten. Het Integrated Circuit de ICL7106 van " Maxim Integrated " (IC1) welke een volledig zelfstandig werkende 3,5 Digit A/D omzetter bevat, zet het aangeboden ingangssignaal om naar een 'digitaal' signaal en maakt het digitale signaal geschikt voor het rechtstreeks uitlezen via een 3½ Digit LCD-display. Het gebruikte LCD-display geeft keurig de 'digitale' waarde van het 'analoog' angeboden ingangssignaal weer in ZWARTE cijfers. Potentiometer(P1) is voor het 'nulstellen' van de referentiespanning, zodat u altijd een werkelijk GEMETEN waarde via deze schakeling weergeeft. De 9 Volt batterij-voeding maakt deze schakeling handig bij het verrichten van metingen op locatie en dergelijke.
0187.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster