Schakeling is geplaatst op 7 februari 2014

Accessoires(met gloeilamp) AFBRAAK/DEFECT-alarmering.
Soms laten mensen zich weerhouden van het plaatsen van fraaie en/of nuttige accessoires (mistlichten, verstralers, breedstralers enzovoorts), vanwege de mogelijkheid dat deze ontvreemd worden van bijvoorbeeld uw auto, boot, of ander object. Met behulp van deze schakeling kunt u het de "ontvreemder" lastiger maken. Kort gezegd komt het op neer dat deze schakeling continu bij afwezigheid van de eigenaar de accessoires(welke zijn voorzien van een gloeilamp) controleert op aanwezigheid en/of een defect. Indien een kostbare accessoire wordt vermist, zal er een alarm volgen door het inschakelen van een bestaande CLAXON. De omgeving rond het object zal hier op reageren, en een mogelijke ontvreemding tegengaan. De schakeling maakt voor de detectie van een accessoire GEBRUIK van de 'koudweerstand' welke iedere gloeilamp bezit en die weerstand is erg laag. In het schema bevinden zich een aantal onderdelen welke reeds aanwezig(zouden) moeten zijn in het te beveiligen object, namelijk: de CLAXON (LS in het schema), SLEUTEL-CONTACT-SCHAKELAAR (S in het schema), BEDIENINGS-SCHAKELAAR accessoire (SLA in het schema) en de GLOEILAMP in de ACCESSOIRE (LA in het schema). Zoals uit het schema blijkt, moet iedere te "beveiligen" accessoire een verbinding hebben met één van de aansluitpunten(A1 t/m A5) van de schakeling. Er kunnen dus een VIJFTAL accessoires beveiligd worden. Voorbeeld van aansluiting: (geheel links in het schema) Schakelaar(SLA) is de bedienschakelaar voor de BREEDSTRALER(LA) welke voor op uw auto is geplaatst. De breedstraler is feitelijk geplaatst tussen de PLUS 12 en de MASSA van de auto. Wanneer de schakelaar(SLA) niet is gesloten en de breedstraler is gedooft, zal het aansluitpunt(A1) via de gloeilamp(LA) in de breedstaler rechtstreeks met massa zijn verbonden. In deze situatie krijgen de vier OR-poorten(IC1A, IC1B, IC1C en IC1D) van Integrated Circuit(IC1) een logische "0"(nul) op hun ingangen aangeboden, waardoor de uitgangen van alle vier deze poorten ook "0"(nul) zijn. Wanneer in dit geval de auto ONBEMAND is, mogen we er van uit gaan dat de sleutel-contact-schakelaar(S) in de OPEN-stand staat(indien u tijdens het verlaten van de auto, de sleutel in het contact laat en het contactslot ingeschakeld heeft) is beveiliging van de accessoires overbodig, een handig iemand neemt dan gewoon al rijdend uw volledige auto mee. Omdat de sleutel-contact-schakelaar OPEN staat, zal op de ingang van poort(IC2C) een logisch "0"-niveau staan. Omdat beide ingangen van poort(IC2C) "0" zijn, is de uitgang van deze NAND-poort logisch "1". Als gevolg hiervan zal poort(IC2A), welke op de ingangen een "0" en een "1" heeft, automatisch "0" zijn. Het gevolg hiervan is dat transistor(T1) in verzadiging is getreden, waardoor transistor(T2) in sper-toestand staat. Met als gevolg dat het relais(RE) in afgevallen toestand staat, en de claxon(LS) geen geluid zal produceren. Zodra door wat voor oorzaak ook, één van de verbindingen tussen de aansluitpunten(A1 t/m A5) en MASSA verbroken raakt. Zal op één van de ingangen van de poorten(IC1A t/m IC1D) via één van de weerstanden(R1 t/m R5) een logische "1" worden aangeboden. Het gevolg hiervan is dat de uitgang van poort(IC1D) nu in plaats van logisch "0" naar logisch "1" gaat. Hierdoor heeft poort(IC2A) nu twee ingangen met logisch "1" en zal de uitgang van deze poort nu logisch "0" worden. Deze omslag heeft tot gevolg dat transistor(T1) nu zal sperren en transistpr(T2) open zal worden gestuurd. Hierdoor zal het relais(RE) worden aangetrokken, waardoor het relais-schakelcontact de claxon zal inschakelen. Er ontstaat nu een tweeledig resultaat namelijk: de eigenaar( mits binnen gehoorafstand van het object) en eventuele voorbijgangers worden GEALARMEERD door het claxon-geluid. Het tweede resultaat is dat naar alle waarschijnlijkheid de potentiële DIEF schrikt, en deze kiest het hazenpad. Op deze wijze is een beveiliging gemaakt van kostbare accessoires. Er zijn echter wel kanttekeningen te plaatsen bij deze schakeling, ten eerste: De gloeilampen(in de accessoires) moeten NIET worden ingeschakeld via de schakelaar(SLA), terwijl het contactslot(S) nog OPEN staat. Hierdoor kan er een ONTERECHT ALARM-signaal worden gegeven. Ten tweede: wanneer bij een OPEN contactslot(S) één van de gloeilampen in de accessoires door bijvoorbeeld TRILLEN of SLIJTAGE stuk is gegaan, zal er ook een ALARM klinken. De tweede opmerking, kan ook een voordeel opleveren, namelijk wanneer u "per ongeluk" op de parkeerplaats bent aangereden door iemand, waarbij een accessoire behoorlijk beschadigd is geraakt zal dit worden gemeld via een ALARM-situatie. Als laatste biedt deze schakeling ook nog een LAMPEN VERGETEN UIT TE ZETTEN-alarmering. omdat bij het openen van het contacslot met ingeschakelde accessoire-verlichting ook nu het ALARM zal klinken. Zoals u wellicht duidelijk zal zijn geworden, heeft deze relatief kleine en eenvoudige schakeling aardig wat toepassings-mogelijkheden. Vanwege de gebruikte CMOS-techniek is de belasting van uw 12 Volt (accu-systeem) door de schakeling minimaal, tenzij er ALARM gegeven moet worden dan vloeit er meer stroom.
0185.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster