Schakeling is geplaatst op 30 januari 2014

Electronisch draairichting van SERVO-omkeren.
Modelbouwers, komen soms tot de conclusie (vaak achteraf) dat de keurig ingbouwde SERVO eigenlijk "Verkeerd om" met betrekking tot de draairichting werkt. Zoals u wellicht weet, kan een SERVO het beste in het te besturen model gebouwd worden met MINIMALE KNIPPEN in de aandrijfas. En het mooiste is dan ook dat het Rechts op de stuurknuppel ook een REACTIE op rechts van het model geeft. Soms is het haast onmogelijk, om aan alle voorwaarden te voldoen, en is "Verkeerd OM" plaatsen veel beter. Via deze schakeling kan een "verkeerd om"-geplaatste SERVO eenvoudig van draairichting worden veranderd. Het aantal componenten van deze schakeling is miniem, waardoor er altijd wel ruimte is voor inbouw in het model. Veelal worden SERVO's via pulsbreedte-modulatie aangestuurd. Hierbij zorgt een pulsbreedte van 1,5 milliSeconde voor de NEUTRAAL-stand en een pulsbreedte van 1 of 2 milliseconde(n) voor de uiterste standen. Indien de draairichting "omgekeer" moet worden, zal dus de originele uiterste stand van 1 milliseconde NU 2 milliseconden moeten zijn en zal voor het uiterste van 2 milliseconden NU 1 milliseconde nodig zijn. Om een volledig OMGEKEERDE-werking van een SERVO te krijgen, is het verschil 3 milliseconde van de oorspronkelijke pulsbreedte benodigd. Kort samengevat: om de draairichting om te keren, trekt u de stuurpuls AF van de referentiepuls van 3 milliseconden. Meestal worden SERVO's toegepast in model-systemen die op een POSITIEVE-pulbreedte reageren. Er bestaan Servo's voor NEGATIEVE-pulsbreedte. Deze schakeling is ALLEEN geschikt voor de posietieve uitvoeringen. Twee poorten van het Integrated Circuit(IC1C en IC1D) vormen samen met de condensatoren(C1,C2) de weerstanden(R1,R2) en de diode(D) een monostabiele flip-flop met een monotijd van nagenoeg 3 milliseconden. Het stuursignaal welke via aansluitpunt IN de schakeling binnenkomt triggert de monostabiele flipflop. Het stuursignaal komt ook op één van de ingangen van de poorten(IC1A en IC1B) terecht. De andere ingangen van de poorten(IC1A en IC1B) worden gestuurd via de uitgang van poort(IC1C). Deze uitgang geeft een NEGATIEVE puls van 3 milliseconden af. Alle vier de poorten van het Integrated Circuit zijn NOR-uitvoeringen. De uitgang van de poorten(IC1A en IC1B) geven een positieve puls af, waarbij de pulsbreedte 3 milliseconden MINUS de oorspronkelijke pulsbreedte zal zijn. Stel u heeft na de bouw van de schakeling een puls vanuit de monostabiele flip-flop beschikbaar op het aansluitpunt UIT van 3,15 milliseconden, dan is meestal de zender welke de servo stuurt, instelbaar om de afgegeven puls op exact 3 milliseconden te brengen. Wanneer u echter een beschikbare uitgangspuls vanuit de monostabiele flipflop van EXACT 3 milliseconden wilt, is dit te realiseren. U dient hiervoor de waarden van de condensatoren(C1 en C2) te verlagen naar 27 nanoFarad en middels het hieraan parallel plaatsen van kleinere condensatoren, en de inzet van een oscilloscoop het signaal exact op 3 milliseconde krijgen door te experimenteren met waarden van de condensatoren(omdat de specificaties van de componenten kunnen afwijken, moet dit experimenteel). Indien u geen oscilloscoop beschikbaar heeft, kunt u dit ook zonder doen. Bij een correcte afregeling van de condensatoren, zal de SERVO met of zonder gebruik van deze schakeling EXACT in de neutrale stand gaan staan. De stroomopname van deze schakeling is ongeveer 1 milliAmpére bij een voedingsspanning van 5 Volt. De voedingsspanning van deze schakeling mag liggen tussen 3....10 Volt, en kan vanuit de SERVO-voeding worden betrokken. In de praktijk, zal het minimaliseren qua afmeting deze schakeling u een uitdaging bieden(tenzij u ruimte genoeg heeft in het model waarin de SERVO toegepast is).
0183.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster