Schakeling is geplaatst op 29 januari 2014

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

ZIE jij, wat IK niet ZIE ? (paranormale proeven).
Met behulp van deze schakeling, kunt u in spelvorm een drietal proeven uitvoeren waarmee u telepatische aspecten bloot kunt leggen. De EERSTE PROEF omvat het waarnemen van dingen, zonder dat de proefpersoon hier bewust van is. De opzet van de schakeling is zo uitgevoerd dat de beide 100 millimeter hoge LED-displays (eventueel op afstand) maar altijd TEGENOVER-elkaar worden geplaatst, zodat de proefpersoon via led-display(LD2)iets kan zien maar het controle-display(LD1) absoluut NIET kan zien. Tijdens de proef, kijkt de spelleider continu naar de proefpersoon. Werking EERSTE PROEF, enige tijd nadat de spelleider op de drukknop START heeft gedrukt, zal op het display(LD2) de decimale punt kort oplichten ten teken dat er een cijfer getoond zal worden. Dit volledig willekeurig gegenereerde CIJFER zal dusdanig KORT worden getoond, dat het NIET bewust door het brein zal worden "gezien". De proefpersoon kan nu het cijfer ONBEWUST(telepatisch) toch hebben waargenomen, door het getoonde cijfer te "raden". Wanneer de proefpersoon een cijfer aangegeven heeft, kan de spelleider dit controleren, omdat op zijn LED-display(LD1) het cijfer BESCHIKBAAR blijft. Via de TWEEDE PROEF, kan worden aangetoond dat de proefpersoon over enig telepatisch vermogen beschikt. Hierbij roept de spelleider de hulp in van een tweede persoon. Deze tweede persoon neemt plaats bij LED-display(LD1). Wanneer nu de cyclus van de EERSTE PROEF, zal worden herhaald, kan de spelleider het CIJFER welke de proefpersoon te zien heeft gekregen aan de TWEEDE PERSOON zichtbaar maken. Wanneer de proefpersoon enig telepatisch vermogen blijkt te bezitten, zal deze vaker het getoonde cijfer GOED "raden". Dit komt niet, omdat de proefpersoon het cijfer GEZIEN heeft maar omdat hij de gedachten van de TWEEDE PERSOON(kontroleur) leest. Om beïnvloeding van de proefpersoon te voorkomen, is het controle-display(LD1) uitschakelbaar gemaakt. De spelleider kan dus het controle-display bedienen, zodat de tweede persoon geen indicatie naar de proefpersoon kan geven. Via drukknop(S3) kan het controle-display even oplichten, en via schakelaar(S2) kan het controle-display op continu worden ingeschakeld. Mocht er sprake zijn van enig telepatisch vermogen bij de proefpersoon, dan is een nog een DERDE PROEF. Bij dez proef mag de proefpersoon NIET naar het LED-display kijken, maar MOET naar de TWEEDE PERSOON blijven kijken (de spelleider controleert hierop). De EERSTE TEST herhaalt zich ook nu, en bij een goede "raad"-poging heeft de proefpersoon bewezen telepatisch vermogen te hebben, omdat het cijfer via telepatische overdracht bij de proefpersoon is gekomen. Tot zover, de werking van het spel en/of de proeven. De schakeling werkt als volg: Rondom de transistoren(T1 en T2) is een spanningsgever opgebouwd. Wanneer de drukknop(S1) wordt ingedrukt, zal transistor(T1) kort in geleiding komen. Hierdoor zal condensator(C8) worden geladen. Omdat de collector van transistor(T1) via diode(D7) en weerstand(R24) direct is verbonden met een onafgevlakte spanning, zal de spanning op de collector tussen 0 en 25 Volt liggen waardoor condensator(C8) opgeladen zal worden tot een spanning van 8 tot 25 Volt. Met behulp van deze spanning, zal de spanningsgestuurde oscillator(VCO 1) en via transistor(T2) ook (VCO 2) worden gestuurd. De gemiddelde frequentie van VCO 1 zal 1/3 van frequentie zijn van VCO 2, dit is ongeveer 30 kHertz. Totdat VCO 2 niet via diode(D5) of diode(D6) geblokkerd is, zullen er pulsen via deze generator worden afgegeven op het als TIEN-teller geschakeld staande Integrated Circuit(IC4). Wanneer de uitgang van poort(IC1B) "laag" wordt, zal VCO 2 geblokkeerd worden via diode(D5 of D6). De Flip-Flop in Integrated Circuit(IC3B) zorgt voor handhaving van die toestand, zolang de drukknop(S1) START niet opnieuw wordt ingedrukt. Via integrated Circuit(IC6) wordt de stand van de tien-teller zichtbaar gemaakt op het CONTROLE display(LD1), zoals eerder aangegeven zal het display EVEN oplichten wanneer drukknop(S3) wordt ingedruk waarbij schakelaar(S2) in de getekende(open) stand staat. Sluiten van schakelaar(S2) levert een contimu weergave op. Via de poorten(IC2A en IC2B) is een "one-shot" gemaakt, waarmee via Integrated Circuit(IC7) de tien-teller stand HEEL EVEN op het display(LD2) zal worden getoond. De weergave-tijd van display(LD2) is instelbaar via instelpot(P). De poorten(IC2C en IC2D) zorgen ervoor dat via transistor(T3) de DECIMALE PUNT op display(LD2) kort oplicht ten teken van er komt een cijfer. Omdat de beide spanningsgestuurde oscillatoren(VCO 1 en VCO 2) een werkspanning van 15 Volt nodig hebben en er ook twee op TTL-logica gebasseerde Integrated Circuit (welke op 5 Volt werken) gebruikt worden zijn er dus een tweetal voedingsspanningen nodig. Daartoe is een netvoeding toegevoegd. Om de warmte-dispensatie van transistor(T4) te beperken, zal het controle-display(LD1) rechtstreeks uit de ongestabiliseerde voeding worden gehaald. Om voorgaande reden zijn de LED-display voorschakel weerstanden(R3 t/m R9) van een hogere waarde dan de voorschakel-weerstanden(R10 t/m R16) Punt van aandacht:alle CMOS Integrated Circuits worden uit de +15Volt gevoedt, met uitzondering van Integrated Circuit(IC5) deze heeft een +5 Volt voeding nodig. Opmerking: bij een 7-segment LED-uitlezing kan het voorkomen dat een "3" en een "8" verwisseld worden, of dat een "8" voor een "0" aangezien kan worden. Indien u hier tegenaan loopt, kunnen er ook symbolen (ster, vierkant, circel, kruis en zig-zag lijnen) worden toegepast. Hiervoor moet de schakeling in zijn gehaal anders opgezet worden, en dient de uitlezing middels 2 x 37 LED's plaats te vinden. Om verwarring en hogere kosten(ondermeer een zwaardere voeding) te voorkomen, is voor een cijfer-uitlezing gekozen. Bedenk hierbij de woorden van een voetbal legende IEDER VOORDEEL, HEB Z'N NADEEL.
0182.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.
De beide LED-displays zijn via BLAUWE printbanen verbonden met de voorschakel-weerstanden en een paar punten op de printplaat, dit zijn de aansluitdraden voor de 100 milimeter hoge display's welke eventueel in aparte behuizingen kunnen worden geplaatst, hierdoor is een stuk creativiteit ingebouwd.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster