Schakeling is geplaatst op 11 januari 2014
Ultrasoon-alarm, voor beveiligingsdoeleinden.
Deze schakeling maakt gebruik van één ultrasoon-transducer (UST), voor zowel het zenden en ontvangen van het ultrasoon-geluid (binnen een te beveiligen ruimte). Voordeel hiervan is dat u één print kunt gebruiken, en niet zoals in schakeling 0039 een aparte zender en ontvanger. Het principe van beide schakelingen is nagenoeg gelijk. Wanneer het ultrasoon-signaal welke steeds tussen Zender/Ontvanger aanwezig is, wordt verstoord zal direct een relais(RE) omklappen. Wanneer op het relaiscontact een signaalgever(bel en/of licht) is aangesloten, is de beveiliging van een opject gerealiseerd. De schakeling werkt op een 12 Volt voeding. Het gedeelte links van het OpAmp Integrated Circuit(IC1) genereerd het ± 40 Khertz ultrasoonsignaal. Spoel(L1) is geplaatst om een betere frequentie-oscillatie te waarborgen. Instelpot(P1) is voor het instellen van de maximale geluids-weergave. Via de geluids-weergever(LS) is dit normaliter voor de mens onhoorbaar signaal waarneembaar gemaakt. Hiermee kunt u de schakeling afregelen/instellen voor een te beveiligen object. Een ingestelde schakeling, zal bij een onderbrekeking van het constant aanwezige Ultrasoon-signaal, via de OpAmp(IC1) met de daaraan gekoppelde transistor(T4) rechtstreeks het relais(RE*) sturen. Indien u rechtstreeks een signaal-gever wenst te gebruiken kan het relais(RE*) komen te vervallen. Het relais(RE*) is toegepast om bijvoorbeeld op een langere afstand een signaalgever te bedienen, of om een signaalgever in bijvoorbeeld de 220 Volt~ lijn (denk aan bijvoorbeeld de zaal-verlichting) rechtstreeks aan te sturen. LET OP: de transducer (UST) welke in de vorm van een microfoon-kapsel is uitgevoerd, dient dusdanig in de behuizing te zijn gemonteerd dat de bovenkant iets door de behuizing naar buiten steekt. De AFREGELING: verplaats instelpot(P2) in de stand van minimale weerstand. Wanneer u nu uw hand voor de transducer(UST) heen en weer beweegt zal via de aangesloten hoofdtelefoon een toon hoorbaar worden. Via instelpot(P1) moet nu de geluidssterkte in de hoofdtelefoon op maximaal worden ingesteld. Hierna kunt u via instelpot(P2) de gevoeligheid van de ultrasoon-beveiliging instellen. Het kan namelijk voorkomen dat afhankelijk van het te beveiligen object, het aanspreken van het alarm anders moet zijn.
0180.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één BLAUWE printbaan, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit is een doorverbinding welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster