Schakeling is geplaatst op 22 december 2013
FLUITTOON naar lager-frequentie-signaal OMZETTER voor Musici.

Veel Musici maken gebruik van de hedendaagse electronica, met name in de vorm van synthesizers waarmee men vaak aan het experimenteren is. Voor de musici in kwestie, moet deze een synthesizer of een gitaar kunnen bespelen en meestal een aardig bedrag investeren. Deze schakeling legt GEEN groot beslag op het budget, en vereist ook niet het kunnen bespelen van voornoemde instrumenten. De enige voorwaarde om deze schakeling GOED te kunnen gebruiken is GOED kunnen FLUITEN. De schakeling bewerkt namelijk de opgevangen(via een electet-microfoon) FLUITsignalen tot een nieuw signaal met een frequentie welke enkele malen LAGER is, maar wel een gelijkblijvende AMPLITUDE heeft. Korter geformuleerd: de TOONHOOGTE wordt omlaag getransformeerd en de dynamiek blijft hetzelfde. De door een musici geproduceerde FLUITTOON zal worden opgevangen door een eenvoudig electret microfoon-element(MIC). Deze microfoon zal de vrijwel uit een perfecte sinus bestaande signaal van de fluittoon, aanbieden aan een OpAmp(IC1B). Potentiometer(P1) is de VOLUME-regelaar van de schakeling. Via de OpAmp(IC1B) zal het ingangssignaal 56x worden versterkt. Het uitgangssignaal van de OpAmp(IC1B) zal via diode(D) en condensator(C11) worden gelijkgericht, waarbij een gelijkspanning zal ontstaan die evenredig is met de amplitude van het ingangssignaal. Het ingangssignaal zelf, zal in de OpAmp's(IC1A en IC1C) nog een keer behoorlijk worden versterkt. Op de uitgang van de OpAmp(IC1C) zal nu afhankelijk van de stand van potentiometer(P2) een blokgolf-signaal beschikbaar zijn. Potentiometer(P2) is de GEVOELIGHEID-regelaar. De blokgolf van OpAmp(IC1C) zal via de klok-ingang(pin 14) op het Teller Integrated Circuit(IC2) terecht komen. Dit Integrated Circuit is een binaire achtteller met een gedecodeerde uitgang. Achtereenvolgens worden, afhankelijk van de klokpulsen op (pin 14) de uitgangen 0...7 (pin 1,3,4,5,7,10 en 11) logisch 1(één) en blijven dat gedurende een periode van de klokpuls. De teller zal weer op 0(nul) worden gezet door een logische 1(één) op de RESET-ingang (pin 15). Zoals u kunt zien, is tussen de uitgangen en reset van het teller Integrated Circuit een standenschakelaar S(met minimaal 8-standen) geplaatst. Hierdoor is een zelfresettende schakeling gemaakt, waarbij via de standenschakelaar(S) uit een 8-tal frequentie-delers kan worden gekozen. U kunt dus kiezen tussen resetten na de 1e,2e,3e,4e,5e,6e,7e of 8e klokpuls. Afhankelijk van de stand van schakelaar(S) zal een puls op de 0-uitgang(pin 2) met een periodeduur van de klokpuls worden gezet. Het signaal van deze 0-uitgang heeft dus een frequentie welke een geheel aantal(1.....8) malen LAGER is dan de "gefloten" ingangs-frequentie. Dit nieuwe signaal, hetgeen als muzikaal is bedoeld zal via transistor(T3) worden versterkt, waarbij de versterking afhankelijk is van het oorspronkelijke ingangssignaal. De voedingsspanning van deze versterkertrap komt van condensator(C11) waarbij weerstand(R7) als collector-weerstand dienst doet. Vanwege voorgaande is de amplitude welke beschikbaar komt, afhankelijk van het ingangssignaal(gevoeligheid). Het uitgangssignaal van de versterkertrap komt op de inverterende ingang van OpAmp(IC1D) te staan. Hierbij is de amplitude evenredig met die van het ingangssignaal, echter met een frequentie welke (afhankelijk van de stand van schakelaar(S) lager dan het origineel is. De OpAmp(IC1D) zal het aangeboden signaal op een conventionele manier versterken, en via een balans-trap, tot een hoorbaar signaal omzetten om via de luidspreker(LS) te kunnen laten weergeven. Deze schakeling omvat dus een hulpmiddel voor een Experimenterende Musicus. Het experimentele van deze schakeling schuilt in feit dat een muzikaal zinvol en prettig geluid meer dan een gemiddelde FLUITtechniek en muzikaal inzicht zal vergen. Om het één en ander goed samen te stellen, kan een zenuwachtige bezigheid zijn. Een musicus behoeft zich met deze schakeling niet te beperken tot enkel FLUITtonen, u kunt ook andere ingangssignalen toepassen. Omdat het UITGANGSSIGNAAL altijd GELIJK of LAGER van toon is dan het INGANGSSIGNAAL, moet u er voor zorgen dat het ingangssignaal NIET te LAAG in frequentie is. Indien het ingangssignaal TE LAAG is, zult u als resultaat een oeverloos geknisper en/of gebrom uit de luidspreker(LS) waarnemen. Voor de meeste musisci, zal het aansluiten van een electrische gitaar op de INGANG voor de hand liggen. Wanneer u in die situatie standenschakelaar(S) in de positie 1,2,4 of 8 zet, onstaat een VERVORMER die door gitaristen ook wel als OCTAVIDER(octaaf verdeler) door het leven gaan. De schakeling dient te worden gevoedt met een spanning van 9 Volt, waarbij een stroomsterkte van 100 milliAmpére of meer afdoede is.
0179.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPMERKING: condensator C11 is een SMD-uitvoering, welke via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de printspoor-kant te kunnen worden verbonden . Deze verbindingsdraadjes zijn BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van de SMD-componenten.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster