Schakeling is geplaatst op 15 december 2004
DC-spanningsverdubbelaar met gehalveerde uitgangsstroom.

Via deze eenvoudige schakeling is het mogelijk om op het aansluitpunt(UIT) een gelijkspanning te krijgen, welke ongeveer het dubbele is van de voedingsspanning welke aangeloten is op aansluitpunt(PLUS). Om dit te kunnen realiseren, is het nodig dat op het aansluitpunt(IN) een blokspanning staat welke een voldoende grote amplitude heeft om via weerstand(R2) transistor(T2) open te kunnen sturen. Om voorgaande reden, is voor weerstand(R2) geen waarde opgegeven. Deze dient u te berekenen waarbij een basisstroom(Ib) van 2 tot 3 millAmpère moet worden aangehouden. Het proefondervindelijk vast te stellen van de waarde in combinatie met de blokspanning op aansluitpunt(IN) is ook een optie. Wanneer transsitor(T2) in geleiding staat, zal condensator(C1) worden geladen tot de waarde van de voedingsspanning. Wanneer transistor(T2) in sper-toestand staat, zal transistor(T1) in geleiding komen en condensator(C2) welke deels is geladen VERDER laden via de serieschakeling van de spanningsbron en condensator(C1). Op deze wijze zal na een aantal perioden van het blokspannings-signaal over condensator(C2) een spanning zijn verkregen van een dubbele waarde van de voedingsspanning, echter zal de stroomsterkte op het aansluitpunt(UIT) zijn gehalveerd ten opzichte van de stroom welke op aansluitpunt(PLUS) als voedingsspanning binnenkomt. De gebruikte componenten kunnen een voedingsspanning met een stroomsterkte van maximaal 100 milliAmpère verwerken.
0178.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster