Schakeling is geplaatst op 14 december 2013
TTL-spanningsverhoger (7,5 Volt voor maximaal 10 milliAmpère stroomopname).

In schakelingen waarin de 5 Volt TTL-logica is toegepast, komt het voor dat er naast de 5 Volt een andere(hogere) spanning voor bijvoorbeeld MOS-logica nodig is. Deze schakeling kan hierin voorzien onder de voorwaarde dat de maximale te consumeren stroom NIET hoger is dan 10 milliAmpère. Rond de poorten(ICA en ICB) is een standaard multivibrator opgezet, welke samen met de buffer-poort(ICC en ICD) een blokspanning genereert. De condensatoren(C5 en C6) xorgen voor het uiteindelijke opkrikken van de spanning, waarbij de dioden(D1 t/m D4) voor de stabiliteit en een dubbelfasige omzetting zorg dragen. De uitgangsspanning heeft een rimpel van 15 milliVolt(toptop).
0176.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

0175a.jpg
Grafiek waarin het verloop van de uitgangsspanning ten opzichte van de uitgangsstroom zichtbaar is.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPMERKING: de condensator C4 en C5 zijn SMD-uitvoeringen, welke via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de printspoor-kant te kunnen worden verbonden . Deze verbindingsdraadjes zijn BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van de SMD-componenten.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster