Schakeling is geplaatst op 8 december 2013
Gestabiliseerder NETvoeding 2..15 Volt , maximaal 5 Ampère.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Deze eenvoudig opgezette NETvoeding heeft een regelbare uitgangsspanning welke ligt tussen ± 2 tot maximaal 15 Volt. Om de stabilisatie te verhogen zijn een tweetal zenerdioden(ZD1 en ZD2) toegepast.Na inschakelen van de voeding, neemt de uitgangsspanning toe volgens de formule T=RxC (R in Ohm en C in Farad) met de gebruikte waarde voor condensator(C3) is de periode waarop de uitgansspanning bereikt is 1 Seconde, door aanpassing van de waarde van C3 kunt u deze tijd-periode verkorten/verlengen. Deze vertragingstijd is bewust ingebouwd, om te voorkomen dat belastingen met kleine koudweerstand, een grote stroomopname veroorzaken bij inschakelen. De uitgangsspanning kan via de potentiometer(P1) worden geregeld binnen het bereik. Via Instelpot(P2) moet de maximale uitgangsspanning(zonder belasting) éénmalig worden ingesteld op 15 Volt. Om te maximale uitgangsstroom van 5 Ampère niet te kunnen overschrijden, is transistor(T3) in combinatie met weerstand(R6*) ingebouwd. De waarde van weerstand(R6*) kan worden berekend volgens de formule R=0,7(volt) / Imax. Voor bijvoorbeeld maximaal 3 Ampère uitgangsstroom moet weerstan R6 dan 0,7/3=0,23(Ohm) zijn. Bij een maximale uitgangsstroom van 5 Ampère is een waarde van 0,14 Ohm de juiste waarde. Het vermogen van 3 Watt is nodig om de warmte in de weerstand te kunnen verwerken. Het zal u duidelijk zijn, dat bij een lage uitgangsspanning en grote uitgangsstroom, de disspensatie in transistor(T2) erg groot zal worden, hiertoe is een LAMP in combinatie met schakelaar(S) geplaats, om de spanning over transistor(T2) terug te kunnen brengen. Wanneer u een uitgangsspanning van 6 Volt of lager met hoge stroom wenst te gebruiken, dient schakelaar(S) OPEN te staan, zodat lamp(LA) zal oplichten. Bij spanningen boven 6 Volt is schakelaar(S) GESLOTEN en zal de spanning/stroom de weg van de kleinste weerstand (een koude lamp heeft een hoge weerstand) kiezen en de lamp(LA) gedoofd blijven. Transistor(T2) dient op een koelblok met voldoende afmetingen te worden gemonteerd.
0172.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster