Schakeling is geplaatst op 2 december 2013
NiCad-batterij lader voor 2 batterijen(uitbreidbaar tot maximaal 10 batterijen laden in één keer).

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

De meeste NiCad-batterij opladers, hebben als nadeel dat vanwege de voortdurende constante laadstroom de LEVENSDUUR van een batterij sterk verkort zal worden. De hier geplaatste schakeling van een NiCad-lader heeft het beschreven probleem NIET, omdat via een combinatie van stroombedrenzing en automatische uitschakeling van de laadstroom een langere levensduur gewaarborgd kan worden. De eisen waaraan deze NiCad-lader standaard voldoet zijn: laden van 1,2 Volt AA-formaat NiCad batterijen, welke een capaciteit van ± 450 mAh bezitten. Door aanpassing van een drietal componenten(per laadeenheid) kunnen capaciteiten van 1500 mAh worden gebruikt, hierover later meer. Standaard bezit deze schakeling een voorziening van TWEE NiCad-laadeenheden, waarmee u per laadcyclus 2 batterijen kunt laden. ÉÉN laadeenheid, bestaat uit de componenten welke binnen het gedeelte met een grijze streep-lijn omlijning vallen. Dit komt neer op 1 transistor, 5 weerstanden, 1 instelpot, 1 LED, 2 schmitt-trigger poorten, en 1 batterij(houder). Omdat het SN74LS132 Integrated Circuit(IC2) bestaat uit 4 schmitt-trigger poorten, worden standaard twee laadeenheden gebruikt(de tweede laadeenheid heeft een * achter de componenten, met uitzondering van de IC-poorten). De voeding en gelijkrichting(rechts in het schema) is echter slechts 1x nodig, en is dusdanig opgezet dat u eenvoudig tot TIEN laadeenheden kunt uitbreiden. Het toegepaste Scmitt-trigger Integrated Circuit, heeft twee temperatuur-gecompenseerde spanningsdremnpels. De bovenste drempel ligt minimaal 1,5 Volt(werkend is dit 1,7 Volt). De onderste drempel ligt bij 1,1 Volt(werkend is dit 0,9 Volt). De maximale laadspanning van een NiCad batterij is 1,45 Volt. Via de instelpot, is de laaddrempel eenvoudig in te stellen. Dit is dan ook de enige afregeling welke de schakeling heeft. Werking: zo lang de op instelpot(P1) aangesloten ingang van poort(IC2A) een lagere spanning heeft dan de bovenste drempelwaarde zal de uitgang van deze poort HOOG of (1) zijn. De uitgang van poort(IC2B) is dan LAAG of (0), waardoor de basis van transistor(T1) op een lagere dan de emitterspanning gehouden wordt en zal de transistor(T1) in geleiding gestuurd worden. De transistor(T1) is geschakeld als constante stroombron en zal een stroom van ± 50 milliAmpère aan de batterij leveren. Om dit aan te geven zal LED1 oplichten, ten teken het laden is actief. Zodra de maximale laadspanning van 1,45 Volt bereikt gaat worden en de te laden batterij dus weer volledig VOL is, zal de Schmitt-trigger omslaan en zal transistor(T1) in spertoestand komen. LED1 zal uitgaan, ten teken dat het laden gestopt is. Er zal nog een laadstroom van ± 0,5 milliAmpère vanuit de ingang van poort(IC2A) door de batterij lopen. Hierdoor zal de zelfontlading door de batterij worden gecompenseerd(zo lang de batterij in de lader zit). Aangezien de onderste spanningsdrempel in veel van de gevallen lager is dan de spanning van een "lege"-batterij, zal het plaatsen van een "lege" natterij in de houder van de lader NIET leiden tot het automatisch starten van het laadsysteem. Voor het starten is de drukknop(S) aangebracht tussen één schmitt-trigger poort ingangen en 0(massa) van de schakeling. Wanneer u deze drukknop éénmalig indrukt, zal die ingang voor het starten LAAG of (0) worden gemaakt, waarmee een laadcyclus gestart is. Indien u batterijen met een hogere capaciteit (tot 1500 mAh) wenst te laden, dient u per laadeenheid weerstand(R1) te veranderen in 5,6 ohm, weerstand(R2) in 12 ohm en voor transistor(T1) dient u een 2N2904 te gebruiken.
0171.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster