Schakeling is geplaatst op 2 december 2013
3-kanaals geluidsgestuurd Lichtorgel voor 220 Volt~ lampen.

OPGELET: op deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Dit traditioneel(geen optische scheiding hoog-/laagspanning) opgebouwde 3-kanaals lichtorgel maakt gebruik van een scheidings-/of wisselflter voor de audio-frequenties. Hierdoor zal het gehele audiogebied in drie delen worden gesplits, waarop de aangeloten lampen afzonderlijk op de HOGE, MIDDEN en LAGE frequenties zullen reageren. Hiervoor zijn een drietal comparator-schakelingen (IC1, IC2 en IC2) toegepast. Dit lichtorgel kan op drie verschillende manieren een audiosignaal aangeboden krijgen. Ten eerste via een Microfoon(hiervoor is een Elektret-microfoon-kapsel rechtstreeks op de print geplaats, welke via gat in de behuizing geluid kan opvangen), of maakt u gebruik van een extern aan te sluiten Microfoon met een impedantie van 600 Ohm via aansluitbus IN. Ten tweede kunt via de LINE-aansluitingen bijvoorbeeld een computer, of geluidsinstalatie gebruiken. Ten derde kunt u gebruik maken van een LUIDSPREKER-aansluiting. TIP: een combinatie van externe sturingen is NIET aan te bevelen Het audiosignaal zal eerst worden versterkt via een tweetal trappen rond de transistoren(T1 en T2). Potentiometer(P1) is de TOTAAL-regelaar van het lichtorgel, en regelt de totale gevoeligheid. De condensatoren(C1, C3, C4 en C5) dienen als koppelcondensatoren tussen de versterkertrappen, en voorkomen het doordringen van gelijkspanning. Na versterking zal het audio-signaal van een paar Volt rechtstreeks op het scheidingsfilter worden aangeboden. De hoge frequentie-tonen worden via het HOOG-doorlaatfilter(C6/R13) en koppelcondensator(C10) rechtstreeks naar de eerste comparator gebracht. De midden frequentie-tonen worden via het LAAG-doorlaatfilter(C7/R12) en koppelcondensator(C11) rechtstreeks naar de tweede comparator gebracht. De lage frequentie-tonen worden via het HOOG-doorlaatfilter(C8/R14) waarachter nog een LAAG-doorlaatfilter(C9/R15) is geplaatst via koppelcondensator(C12) rechtstreeks naar de derde comparator gebracht. U kunt door het aanpassen van de waarden van de afzonderlijke filters, de karakteristiekvan de filters veranderen. Met de gegeven waarden, is een optimale scheiding van de drie gebieden bereikt. De drie verkregen signalen, worden afzonderlijk aangeboden op de spannings-comparatoren. De spanningsdelers welke zich links van de comparatoren bevinden, zijn dusdanig gedimensioneerd dat de Potentiometers(P2, P3, en P4) een optimaal regelgebied bevatten voor dat deel van het spectrum. De regeling voor HOOG is wat ongevoeliger, omdat hoge frequenties een wat kleinere amplitude hebben dan de overige frequenties. Het voorgaande was ook uit te voeren via een Asymetrische uitvoering van het scheidingsfilter. De eerder genoemde spanningsdelers, kunt u aanpassen naar eigen behoefte mede doordat iedere Microfoon een andere frequentie-karakteristiek heeft. Vanuit de als comparator geschakelde OpAmps(IC1, IC2 en IC3) worden de signalen via stuurtransistoren(T3, T4 en T5) op de Gate-aansluitingen van de drie TRIAC's(TRI1, TRI2 en TRI3) aangesloten. De gebruikte triac's kunnen maximaal een aangesloten vermogen 1760 Watt verwerken, mits deze op een koelplaat( buiten de printlaat en goed geïsoleerd) worden geplaatst. Ongekoeld is een aangesloten vermogen van ongeveer 880 Watt haalbaar, waarbij de triac's rechtstreeks op de printplaat komen. De aan te sluiten 220 Volt~ verlichting word via de daarvoor bestemde 220 Volt~ chassisdelen(H voor HOOG, M voor MIDDEN, en L voor LAAG)aangesloten op het lichtorgel. Wanneer u op het lichtorgel zichtbaar wilt hebben hoe de aangesloten verlichting oplicht, kunt u parallel over het chassisdeel een NEON controle-lamp met ingebouwde voorschakelweerstand plaatsen, en deze in de behuizing inbouwen. Het ingebouwde netvoedingsdeel, is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Op het chassisdeel 220V~ dient u de netspanning aan te sluiten. Schakelaar S dient voor het IN of UIT schakelen van het lichtorgel.
0170.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

OPGELET: op deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster