Schakeling is geplaatst op 16 november 2013
Scorebord met zowel LED-display als 220V~ REUZE-uitlezing.

OPGELET: op deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Deze schakeling omvat een scorebord, waarbij in eenheden en tientallen geteld kan worden van 0 tot 99. Er zijn diverse toepassingen mogelijk voor dit scorebord omdat de wijze van puntentelling eenvoudig via OPTELLEN en AFTREKKEN kan worden weergegeven, zonder dat er iets behoeft te worden gereset. Bijvoorbeeld: een onterecht toegekend punt(en) in een wedstrijd of strafpunten voor een fout antwoord in een spelletje. LET OP: indien u voor bijvoorbeeld een voetbalclub een scorebord wilt maken, dient u deze complete schakeling TWEE KEER te gebruiken eentje voor de gasten en eentje voor de thuisclub. Naast het eenvoudig OP- en AFTELLEN, beschikt de schakeling ook over een dubbele WEERGAVE-methode. Ten eerste via een tweetal LED-displays. Ten tweede kunt u per Cijfer/digit een aantal 220 Volt~ lampen gebruiken om deze in een REUZE 7-segment uitvoering in een kast te monteren, zodat op afstand een behaalde score kan worden afgelezen, twerwijl de scorebord-bedienaar via de LED's kan zien wat op het grote bord staat weergegeven. De uitvoering van het eventuele reuze scorebord is geheel aan uzelf. Op de afbeelding onder de schakeling ziet u een voorbeeld, op welke wijze u dit kunt uitvoeren. U kunt natuurlijk de uitlezing verkleinen of vergroten. Denk hierbij aan 2, 3, 4, 5, of meer lampen welke u per segment kunt gebruiken. Het enige waar u dan op dient te letten is de totale stroom welke door het segment loopt, hetgeen natuurlijk afhankelijk is van het Wattage en het aantal lampen. De gebruikte TRIACS kunnen 4 Ampére stroom verwerken. Indien u zwaardere of lichtere TRIACS wenst in te zetten, is het belangrijk dat de triac een gastestroom van maximaal 5 milliAmpére kan hebben. De schakeling bestaat uit een tweetal decade-tellers(IC2 en IC3). Deze Integrated Circuits hebben klok-puls ingangen voor OP- en AF-tellen. Via schakelaar(S1) en schakelaar(S2) worden OP- of AF-tel pulsen via twee antidender-flipflops (IC1A+IC1B en IC1C+IC1D)ingelezen en aangeboden aan de beide decade-tellers. Via schakelaar(S3) worden beide tellers tegelijk GERESET. Voor het decoderen van de digitaal aangeboden telinformatie, zijn een tweetal 74LS48 Integrated Circuits (IC4 en IC5) toegepast. De reden dat hiervoor NIET de vaak toegepaste 7447-variant is gebruikt schuilt in het feit dat bij een 74LS48-variant bij de weergaven van een 6 en/of een 9 ook de segmenten A en D worden aangestuurd, hetgeen een betere weergave geeft. Bij de 7447-variant worden het A en/od D-segment NIET aangestuurd. De decodering Integrated Circuits sturen rechtstreeks via een voorschakel-weerstand de beide LED-display's (LD1 en LD2) aan. Daarnaast worden eveneens de corresponderende TRIACS gestuurd. Indien u een extra grote uitlezing gebruikt middels lampen in een 7-segments opstelling zullen de TRIACS als schakelaar voor de segmenten werken. Indien u alleen de LED-displays als uitlezing wenst te gebruiken, kunt u de Lampen (LA1 t/m LA42), de Triacs (TRI1 t/m TRI14), de transistoren (T1 t/m T14) en de weerstanden (R19 t/m R32) weglaten. De waarde van de weerstanden (R1 t/m R14) moet dan 180 Ohm in plaats van 150 Ohm zijn. Indien u besluit om zowel voor de LED-displays en de grote uitlezing te kiezen, denk er dan aan dat op nagenoeg DE GEHELE SCHAKELING een LEVENSGEVAARLIJKE SPANNING VAN 220 Volt staat. Als laatste een eventuele bouwtip aangaande het REUZEN-display, wanneer u de lamphouders in een kast plaatst en de bekabeling aanbrengt, kunt u er voor kiezen om per 7-segments display de beide draden welke met de triac-aansturing moeten worden verbonden aan te sluiten op een standaard 220Volt~ enkele wandcontactdoos. Wanneer u ditzelde uitvoert aan de kant van de Triacs, is het aansluiten van ieder segment eenvoudig uit te voeren met een 2-aderige 220V~ kabel met aan iedere kant een standaard 2-polige stekker. U kunt dan eenvoudig de beide stekkers in de wandcontactdozen inpluggen en uw segment is aangesloten. Indien u het één en ander van een duidelijke codering voorziet, kan een kind in principe de was doen. Om tekentechnische redenen zijn in de schakeling en op de print de lampen (LA1 t/m LA42) aangebracht, u kunt dit aanpassen naar een tweetal aansluitpunten per segment. Wanneer u besluit tot een segment van twee of oneindig veel lampen, maakt dat voor de aansluiting niet uit dit blijven ALTIJD 2 aansluitingen per segment. Met deze schakeling is wellicht voor iedere toepassing een scorebord te realiseren, waarbij creativiteit en handigheid van toepassing zijn en meerdere personen hun diensten kunnen aanbieden.
0168.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

0168a.png
Voorbeeld van een REUZE 7-segment uitlezing met 220Volt~ lampen.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster