Schakeling is geplaatst op 3 november 2013
Eenvoudige NPN en PNP transistortester voor HFE-waarde.

Via deze testschakeling is de HFE-waarde, ook wel als stroomversterkings-factor aangeduidt te bepalen van een NPN of PNP testtransistor. De meting vindt plaats via een stoom in de basis van testtransistor te sturen. Deze stuurstroom is onafhankelijk van de basis-emitterspanning. Voor deze stuurstroom is een PNP-stroombron voor de NPN-testtransistor, en een NPN-stroombron voor de PNP-testtransistor nodig. Transistor(T1 en omliggende componenten) vormen de stroombron voor de NPN-test. Deze stoombron moet een stroom van 10 microAmpére door de BASIS van de NPN-testtransistor sturen. Om deze waarde in te kunnen stellen dient u via een universeelmeter met een 50 µA volle schaal waarmee u via de instelpot(P1) de stroom welke door de emitter van transistor(T1) loopt éénmalig insteld op exact 10 µA. Ditzelfde voert u éémalig uit voor de PNP-stroombron, echter gebruikt u nu instelpot(P2) en de emitter van transistor(T2). De te gebruiken paneelmeter moet het liefst een volle-schaal-aanwijzing van 5 milliAmpére bezitten, omdat de HFE-waarde veelal tussen de 400 áá 500 schommelt. Indien u een paneelmeter toepast, welke gevoeliger zorg er dan voor dat deze meter een passende shuntweerstand heeft. Omdat de schakeling 1 milliAmpére stroom trekt, zal bij een HFE-meting van een PNP-transistor de HFE-uitlezing de waarde + 1 zijn. Wanneer u hier rekening mee zal houden, is ook de PNP-meting betrouwbaar. De beide LED's lichten afhankelijk van de test op, ten teken dat de schakeling functioneert. Blijven beide LED's uit, dan is wellicht de voedingsbatterij LEEG. Om tekentechnische redenen zijn de beide TEST-transistorvoeten vervangen door de aansluitpunten (NPN-B, NPN-E, NPN-C) en (PNP-B, PNP-E, PNP-C). Het is verstanding om deze codering op de behuizing van de schakeling aan te brengen, om onjuiste TEST-aansluitingen te minimaliseren.
0166.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster