Schakeling is geplaatst op 30 oktober 2013
SuperZener.

Voor een via een batterij gevoedt apparaat geldt, dat wanneer er via een zenerdiode een vaste referentie-spanning gerealiseerd moet worden de INTERNE stroomopname geminimaliseerd moet zijn en de referentie-spanning toch stabielmoet zijn. Om dat op een eenvoudige manier te kunnen bewerkstelligen is deze schakeling ontworpen. In het proefmodel, waar door de zenerdiode(Z) slechts 1 milliAmpère stroom liep, bleef de uitgangsspanning(op aansluitpunt 8VOLT) constant binnen 1 milliVolt afwijking van de voedingsspanning welke tussen 10....30 Volt is getest. Om een constante zenerspanning te krijgen, moet er door de zenerdiode een constante stroom lopen. Dit is gerealisserd via een constante stroom welke door weerstand(R1) loopt in combinatie met een hoogohmige belasting van de zerdiode(Z) via de + ingang van het Integrated Circuit(IC). Weerstand(R1) fungeert als een constante stroombron omdat bij een constante uitgangsspanning en constante zenerspanning het potentiaalverschil over weerstand(R1) constant blijft. Er loopt dus altijd een stroom door de schakeling. De uitgangsspanning is minimaal ongeveer 8 Volt en kan via de volgende formule worden berekend: Vuit(in milliVolt)= R2 + R3 / R3 x Zenerspanning. LET OP: de voedingsspanning moet altijd 2 Volt hoger zijn dan de gewenste uitgangsspanning. Omdat er een Opamp(IC) is toegevoegd, zal de uitgangsimpedantie laag zijn, waarbij de Opamp een stroom van ongeveer 15 milliAmpère kan verwerken. Wanneer de schakeling onbelast is, zal de stroomopname ongeveer 2 milliAmpère zijn.
0164.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster