Schakeling is geplaatst op 10 oktober 2013
VOEDING voor de Digitale Hoofd Oscillator volgens de frequentiesintese-methode.
Omdat de belasting van deze voeding gevoelig is voor netstoringen, zijn er voorzieningen getroffen om de verstoringen vanuit het net zo min mogelijk te laten doordringen in de belasting. Hierdoor wijkt de opbouw af, van een traditioneel opgezette netvoeding. Vanwege het feit dat de voeding belast gaat worden met 46 TTL-integrated circuits, moet de voeding een stroom van ongeveer 2 Ampére moeten kunnen leveren. Transistor (T9) dient van een koelblok te worden voorzien, vanwege de relatief hoge warmteafgifte welke de belasting opwekt. Via instelpotmeter (P5) is de afgegeven 5 Volt gelijkspanning in te stellen om rimpels op te vangen.
0161voed.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er een groot aantal BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster