Schakeling is geplaatst op 4 september 2013
Hersenen OVERFLOW-indicator.
Wanneer u op een tegenwoordige rekenmachine een complexe berekening wenst uit te voeren, en de rekenmachine een te kort aan geheugen heeft, verschijnt vaak in het display MEM OVERFLOW. Wanneer u dit ziet, weet u over het algemeen dat de berekening niet is uit te voeren, en dat het apparaat even moet bijkomen via een C(lear). In de hersenen van mensen, is deze optie NIET aanwezig. Vaak komt het voor bij scholieren, studenten enzovoorts, dat men begint te transpireren in een MWMORY-OVERFLOW situatie. Leraren, merken deze OVERFLOW-situatie veelal pas op wanneer leerlingen afwezig en/of vermoeid raken waardoor de concentratie sterk is afgenomen. Omdat op dat moment de leerling de leerstof NIET meer kan opnemen, kan de leraar de indruk krijgen dat er tegen een muur gesproken is. Omdat wij mensen geen OVERFLOW-indicator bezitten, is deze schakeling een doeltreffend hulpmiddel. Praktijk-situatie, de leraar kiest een willekeurige leerling als concentratie-indicator en sluit die leerling aan op het apparaat. zodra de LED gaat branden, weet de leraar dat hij moet stoppen met de les, of het voorgaande moet herhalen. Werking van de schakeling. De meetstift-elektroden (A en B) worden op het lichaam van de indicatie-leerling bevestigd. De plek van bevestiging is een plek waar snel transpiratie optreedt, bijvoorbeeld de handpalm. Wanneer beide elektroden middels een plakstrip of iets dergelijks zijn bevestigd, zal wanneer er transpiratie plaatsvindt de weerstand van de huid afnemen, zodat transistor(T) in sper toestand zal raken. De spanning op de inverterende ingang(pin 4) van de OpAmp(IC) zal groter dan op de niet-inverterende ingang(pin 5) van de OpAmp(IC). Op de uitgang(pin 6) van de OpAmp(IC) komt een spanning van ongeveer -12 Volt te staan, waardoor de LED zal gaan branden. De diode(D) vormt een beveiliging voor de LED, wanneer er op een uitgang(pin6) van de OpAmp(IC) een positieve spanning van ongeveer +12 Volt staat. Om de LED pas te laten oplichten bij een OVERFLOW-situatie en niet bij licht klamme handjes, is de instelpot(P) aangebracht. Via P kan bij iedere gekozen indicatie-persoon de schakeling worden ingesteld op normaal transpireren. Wanneer de LED nog net is gedoofd, in een normale-situatie (persoon is rustig) dan is de schakeling goed afgesteld, en kan de les beginnen.
0160.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster