Schakeling is geplaatst op 4 september 2013
Phase Locked Loop (PLL) met een 4011 Integrated Circuit.
Deze PLL is een goedkoop alternatief voor de veelal gëintegreerde PLL in een ontvanger, zonder een elctronische jungle te maken aangaande de hoeveelheid componenten. Deze schakeling is slechts inzetbaar voor één specifieke toepassing: te weten smalband FM-demodulatie. Deze PLL maakt gebruik van één 4011 Integrated Circuit, waarbij de NAND-poorten IC1A en IC1B ingezet worden als een Current Controlled Oscillator (CCO). Poort IC1D fungeert als versterking van het ingangsignaal en poort IC1C werkt als fase-comparator. Uit onderzoek is gebleken dat het inwendige van alle door verschillende fabrikanten gefabriceerde 4011's verschillen. Deze verschillen komen met name naar voren in de voor deze schakeling geldende specificaties. Globaal genomen gelden de navolgende specificaties van deze schakeling voor ALLE fabrikanten van de 4011: in te stellen(via instelpot P1) frequentiebereik ongeveer 25...900 kHz. De maximale frequentiezwaai is ongeveer 20% van de ingestelde frequentie. AM-onderdrukking is bij 30% AM kleiner of gelijk aan 40 decibel. De ingangsgevoeligheid is beter dan 2 milliVolt bij 50 Ohm. Alle voorgaande specificaties gelden voor een spanning van 6 Volt, waarbij de schakeling 0,6 milliAmpére stroom opneemt.
0159.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster