Schakeling is geplaatst op 28 augustus 2013
Snelheid/reactie testspel.
Doel van dit snelheid/reactie-spel houdt in, dat nadat het spel gestart is (waarbij de LED's oplopend oplichten) er op stop gedrukt gaat worden wanneer het minste aantal LED's oplicht. Zodra op de drukknop START wordt gedrukt, zal het klok Integrated Cirecuit(IC1) pulsen afgeven welke rechtstreeks naar het teller Integrated Circuit(IC3) worden gestuurd. Vanuit dit teller IC worden de LED's rechtstreeks door het led-driver Integrated Circuit(IC 4) aangestuurd. De logica in de circuits zorgen voor het razendsnel na elkaar oplichten van de LED's. Hoe sneller er op de STOP-drukknop gedrukt wordt, hoe beter. De timing is hierbij dusdanig dat de laatst aangestuurde LED continu blijft branden nadat de STOP-knop is geactiveerd. Via instelpotmeter(P) is de klok-oscillator instelbaar, wanneer deze is afgesteld zodat er een puls van bijvoorbeeld 10 milliseconde afgegeven worden, is de snelheid/reactie van de speler tamelijk eenvoudig af te lezen aan de continu oplichtende LED. Stel dat LED 3 continu brandt na indrukken STOP, dan heeft de speler van dat moment een reactie-tijd van 30 milliseconde, brandt LED 10 dan is het 100 milliseconde oftewel 1 seconde. Wanneer de RESET-drukknop ingedrukt wordt na een speler, is het spel gereed voor een volgende speler. Voor de voeding is een stroom van 120 milliAmpére voldoende bij een goed gestabiliseerde spanning van 5 Volt.
0158.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster