Schakeling is geplaatst op 27 mei 2013
Bespaar-thermostaat.
Via deze schakeling is het omschakelen naar een lage temperatuur (wanneer u de woning verlaat) mogelijk. De normale- en de BESPAAR-temperatuur zijn onafhankelijk instelbaar. Met de aangegeven component-waarden is een temperatuur-bereik van 5° tot 25° Celsius instelbaar voor zowel normale- als BESPAAR-temperatuur. De feitelijke omschakeling tussen normale- en BESPAAR-temperatuur vindt plaats door het bedienen van schakelaar(S1). Deze schakelaar kunt u bijvoorbeeld nabij de voordeur plaatsen, zodat deze eenvoudig kan worden bediend bij het verlaten en binnengaan van uw woning. Indien u alles compact wenst te houden, is het plaatsen van deze schakeling met de schakelaar vlakbij de kamerthermostaat vanzelfsprekend ook mogelijk. Een derde optie is om schakelaar(S2) uit te voeren als een microswitch welke u op het raam plaatst, welke vaak gebruikt wordt om de woning te luchten. Indien het huis gelucht gaat worden, is dan de BESPAAR-temperatuur automatisch ingeschakeld. Voor de automatiseerders onder ons, kunt u aansluitpunt(A) verbinden met bijvoorbeeld een digitale klok, zodat de besparing ingeschakeld kan worden op gezette tijden. De uitgangsspanning van deze schakeling kan rechtstreeks een 12 Volt relais schakelen, hiervoor zijn de aansluitpunten(UIT-A en UIT-B) beschikbaar. Het relais kan uw verwarming schakelen. Het integrated circuit(IC1) vormt een triggercircuit, welke via de weerstanden(R4 en R6) een zeer kleine hysteresis heeft. De spanningsdeler(R7, R10, en P3) zorgt voor de vergelijkingsspanning welke via de instelpot(P3) instelbaar is. De temperatuur-sensor(NTC) vormt samen met(P1 en R8) of (P2 en R9) een omschakelbare spanningsdeler voor de negatieve ingang van(IC1). Wanneer de spanning op de negatieve-ingang negatiever is als de spanningsvergelijker op de niet-inverterende ingang(+), wordt de uitgang van(IC1) positief en zal transistor(T3) in geleiding komen. Hierdoor zal het aangesloten relais omschakelen. Wanneer de ingestelde temperatuur (ingesteld via potentiometer P1) wordt bereikt, zal(IC1) omschakelen waardoor transistor(T3) zal gaan sperren en het relais weer omschakelen waardoor de verwarming zal worden uitgeschakeld. Wanneer zowel schakelaar(S1) als ook (S2) en transistor(T1) gesperd is, zal transistor(T2) via weerstand(R3) in geleiding worden gestuurd waarbij de normale-temperatuur regeling via potentiometer(P2) en weerstand(R9) is ingeschakeld. Samengevat: potentiometer P1 regelt de BESPAAR-temperatuur, potentiometer P2 regelt de normale-temperatuur. Dioden(D1 en D2) verhinderen dat via potentiometer(P1) en weerstand(R8) er bëïnvloeding plaats zal vinden. Om een gelijk bereik van de beide temperatuur-reeksen te krijgen is in serie met weerstand(R9) een diode(D3) geplaatst. Wanneer de schakelaar(S1) of (S2) gesloten is danwel dat transistor(T1) in geleiding is, en de schakeling in BESPAAR-mode treedt, zal de LED ter indicatie hiervan oplichten. Transistor(T2) zal via diode(D1) gaan sperren, waardoor poetentiometer(P1) weerstand(R8) en diode(D2) aan massa liggen en dus de temperatuur zullen bepalen. De 12 Volt voedingsspanning wordt (uitgezonderd voor de LED en uitgangstrap(T3) gestabiliseerd via de zenerdiode(ZD). Voor de temperatuur-ijking worden de potentiometers(P1 en P2) op de laagste weerstand(hoogste temperatuur) ingesteld. De schakeling moet dan tot 25° Celsius worden opgewarmd, waarbij potentiometer(P2) dusdanig wordt ingesteld dat transistor(T3) nog net in geleiding is. Via deze methode kunnen de potentiometers van een schaal 5-25° Celsius worden voorzien. De werkelijke temperatuur-afwijking is na ijking maksimaal 2° Celsius.
0157.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster