Schakeling is geplaatst op 20 mei 2013

Automatische TRIGGER-level voor Oscilloscoop.

Vaak komt het bij oscilloscopen, frequentietellers en dergelijke voor dat via een knopje op het frontpaneel het triggerniveau instelbaar is. De bediening van dit knopje, vereist steeds uw aandacht en een automatisering van deze situatie is welkom. Deze schakeling is inzetbaar voor dit doel, waarbij de inbouw in het apparaat waarvoor deze zal worden gebruikt per geval zal moeten worden bekeken. Het trigger-signaal wordt aangesloten op aansluitpunten(INGANG en 0(NUL)), waarbij deze rechtstreeks op de niet-inverterende ingang van de eerste BIMOS OpAmp(IC1) wordt aangeboden. Via transistor(T) zal condensator(C) tot de hoogst voorkomende spanning opgeladen worden. Om condensator(C) opgeladen te krijgen is enige tijd nodig, de kortste puls op de ingang van de OpAmp(IC1) moet daarom tenminste 1,5 microSeconden lang zijn. De topspanning over condensator (C) wordt nu via instelpot(P) iets verlaagd en zal vervolgens worden gebruikt als triggerniveau voor de trigger-schakeling. Voor de triggerschakeling kan het best de bestaande triggering in het te gebruiken apparaat dienen. Eventueel kunt u schakeling rondom OpAmp(IC2) hiervoor gebruiken (gemakshalve is deze in de schakeling en printlayout meegenomen). LET OP: bij gebruik van een externe triggerschakeling mag GEEN lage impedantie parallel aan instelpot(P) geplaatst worden. Mede om die reden, is het aan te bevelen ook in dit geval de OpAmp(IC2) toe te voegen zij het dat de invertertende ingang (pen 2) nu aan de uitgang (pen 6) in plaats van aan de niet-inverterende ingang (pen 3) van OpAmp(IC1). Opamp(IC2) zal zich dan als spanningsvolger gaan gedragen. De laagste frequentie waarbij dit automatisch trigger-systeem nog werkt is 1 Hertz. Er dient voor te worden gezorgd dat de ingangsspanning een TOPWAARDE heeft welke NIET hoger is dan 7 Volt, omdat anders de OpAmp(IC1) en transistor(T) het zullen begeven. Om overspanning aan de ingang te voorkomen kunt u eventueel parallel aan weerstand(R3) een zenerdiode van ongeveer 6,4 Volt plaatsen. De voedingsspanning van de schakeling welke aangesloten wordt op de aansluitpunten (PLUS) en NUL(0) bedraagt 12 Volt en is niet kritisch. De stroomopname is ongeveer 15 milliAmpére.
0156.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

0156a.jpg
Voorbeeld van het ingangssignaal, waarbij de topspanning welke over condensator(C) staat door de streeplijn(a) en het via instelpot(P) ingestelde triggerniveau via streeplijn(b) weergegeven wordt. De verhouding tussen de beide uitgangsspanningen blijven steeds gelijk, ongeacht de amplitude van het ingangssignaal zoals uit deze voorstelling blijkt.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster