Schakeling is geplaatst op 12 mei 2013
Eenvoudige SpotSinus-generator.
Een SpotSinus-generator (spot=plaats, punt) heeft een vast ingestelde oscillator-frequentie. Een caskade-schakeling van twee selectieve filters, eentje rondom de OpAmp(IC3) en transistor(T1) en eentje rondom de OpAmp(IC2) en transistot(T2) wordt gestuurd vanuit een Schmitt-trigger die als begrenzer dienst doet en is opgebouwd rondom de poorten(IC1A en IC1B) en de weerstanden(R1 en R6). De voor het oscilleren noodzakelijk zijnde terugkoppeling ontstaat door de verbinding via condensator(C5)van de uitgang van het tweede bandfilter(IC2)met de ingang(R6) vsn de Schmitt-trigger. Via instelpot(P1) kan de symmetrie van de blokspanning worden afgeregeld. Er is dan sprake van een minimale bijdrage aan even harmonische vervorming in het sinusvormige uitgangsignaal op de emitter van transistor(T2). De blokspanning voor het eerste bandfilter(R4)zal verder worden opgepoetst met een tweede Schmitt-trigger, welke is opgebouwd uit de poorten(IC1C en IC1D) en de weerstanden(R3 en R2). Deze tweede Schmitt-trigger zal gebufferd worden, via de poorten(IC1E en IC1F), op de uitgang van deze buffer zal via aansluitpunt(UIT1) een blokspanning beschikbaar zijn met een top-top waarde van ongeveer 15 Volt met een DC-component van ongeveer 7,5 Volt en een stijgtijd beter dan 40 nanoSeconden. Omdat de beide selectieve filters(rondom IC3 en IC2) een kwaliteitsfactor Q van ongeveer 10 bezitten, is een vervorming van 0,15% haalbaar. De gemeten vervorming bij een top-top Sinuswaarde van ongeveer 4 Volt bedroeg 0,15 tot 0,20%, waarbij de extra vervorming met name in het tweede filter(IC2) en transitor(T2) optreedt. Voor de oscillator-frequentie zijn de condensatoren C1**,C2**,C3** en C4** van belang. In de componentenlijst, zijn hiervoor geen waarden ingevuld, omdat deze moeten worden berekend aan de hand van de volgende formule: Capaciteit = 0,34 : Frequentie-oscillator(Fo). Hierbij is de Capaciteit in µFarad en de oscillator-frequentie in Hertz. Voorbeeld voor 40 Hertz oscillator-frequentie is een condensator Capaciteit van 0,34/250=0,01 µFarad nodig oftewel 10 nF. Voor een goede werking moet de waarde van de condensatoren C1**,C2**,C3** en C4** gelijk zijn. Op uitgang(UIT) is een wisselspanning beschikbaar.
0155.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster