Schakeling is geplaatst op 08 mei 2013
Voorversterker voor een electrische gitaar.
Met behulp van een Integrated Circuit en een handvol weerstanden/condensatoren, is een eeunvoudig werkende voorversterker te realiseren voor electrische gitaren welke gebruik maken van een Keramisch- of Kristal-element. Deze schakeling maakt gebruikt van een Integrated Circuit(IC), welke een tweetal ruisarme Operational Amplifiers bevat. In het principeschema staat het IC afgebeeld als een blok, met links de A-sessie(1e OpAmp) en rechts de B-sessie(2e OpAmp). De A-sessie neemt de eerste trap versterking voor zijn rekening, waarbij via standenschakelaar(S), uit drie opties kan worden gekzen. Stand(3A) geeft 1/3 maal versterking(-1- decibel), stand(2A) geeft 1 maal versterking (0 decibel), en stand(1A) geeft 3 maal versterking (+ 10 decibel). Het B-gedeelte van schakelaar(S) blijft ongebruikt, en is om tekentechnische redenen aanwezig. Vanwege het omschakelbare karakter van de eerste versterking, kunnen gitaar-elelementen met uiteenlopende gevoeligheid (spanningsafgifte) worden gebruikt. De B-sessie van het Integrated Circuit(IC) bevat de tweede versterking, welke een gecombineerde laag/midden/hoog-klankregeling bevat. Via potentiometer(P1) kunt u het LAGE-deel regelen, potentiometer(P2) is voor het MIDDEN- en potentiometer(P3) voor het HOGE-deel. De reden van deze gecombineerde klankregeling-versterker, komt voort uit de vaak gebrekkinge frequentie-karakteristiek van de gitaar-elementen. Via de klankregeling, kan de afwijking ietwat RECHT getrokken worden. Eventueel is ook via de klankregeling het vaak gebruikte effect van de "gillende of zingende gitaar" te realiseren. Het van de gitaal afkomstige signaal, sluit u aan op de INGANG-plug en het voorversterkte en geregelde signaal is via de UITGANG-plug beschikbaar voor de eindversterker. De voeding van PLUS en MIN 12 Volt dient een goede stabilisatie te hebben, en moet ongeveer 300 milliAmpére kunnen leveren.
0154.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster