Schakeling is geplaatst op 03 mei 2013
Temperatuur naar Spanning OMZETTER voor uitlezing met bijvoorbeeld een multimeter.
Met behulp van deze schakeling kunt u op betrouwbare wijze bijvoorbeeld de kamertemperatuur of iets dergelijks meten. Als temperatuur-voeler is een NTC-weerstand(NTC) ingezet, vanwege de grote weerstandswaarde-variatie bij een veranderende temperatuur. Hiermee is ook gelijk een nadeel van deze schakeling bekend: namelijk dat over een gebied van ongeveer 40º is de meting lineair. Dit laatste wil zeggen dat de afwijking kleiner is dan 0,5º Celsius. Bij een gemiddelde woonkamer-temperatuur van 20º Celsius is de afwijking aanzienlijk minder dan de 0,5º, waardoor een betrouwbare meting is te verwachten. Het basis-principe van deze schakeling berust op een brugschakeling als spanningsvergelijker, welke rechtstreeks vanuit de voedingsspanning gevoedt wordt. De brug wordt via instelpot(P) dusdanig afgeregeld dat bij de laagste temperatuur de brugspanning 0(nul) VOLT is. De OpAmp(IC) zorgt hierbij voor een laagohmige uitgang en omdat weerstand(R4) gelijk is aan weerstand(R8) is de uitgangsspanning bij in evenwicht van 0(nul)Volt zijnde ingangangen OOK precies 0(nul)Volt. Bij een toenemende temperatuur zal de spanning op de uitgang stijgen met 0,5 Volt per door de NTC waargenomen graad Celsius. Dit kan variŽren vanwege verschillen in de gevoeligheid van NTC-weerstanden. Wanneer u de temperatuur, rechtstreeeks af wilt lezen op bijvoorbeeld een universeelmeter, dan is het wel van belang dat de uitgangsspanning exact 0,5 Volt per º Celsius bedraagt. Om dit te kunnen bereiken, dient u de waarde van weerstand(R4) aan te passen. Omdat de waarde van weerstand(R4 en R8) ALTIJD gelijk moeten zijn, dient dan ook de waarde van weerstand(R8) te worden aangepast, waarbij u dit proefondervindelijk dient vast te stellen. Het motto METEN is WETEN is hierop zeker van toepassing. De voeding voor de schakeling is niet kritisch. Via instelpot(P) is het NULPUNT en daarmee ook de 0(nul) Volt aan de uitgang in te stellen.
0153.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster