Schakeling is geplaatst op 19 april 2013
Regelbare netvoeding 0..32 Volt met 2 Ampère uitgangsstroom.
Het merendeel van de regelbare netvoedingen heeft als nadeel, dat de spanning NIET geheel tot 0-Volt is te regelen. Deze schakeling heeft dat manco niet, via potentiometer(P1) is de spanning regelbaar van NUL tot 32 Volt terwijl de zenerspanning van(ZD1) de spanning op 18 Volt bepaald. De grote capaciteit van condensator(C3) zorgt hier voor een zogenaamde spanningsboost. Wanneer de weerstanden(R5 en R1) een niet te zware belasting van de potentiometer veroorzaken, is de uitgangsspanning evenredig met de verdraai-hoek van de potentiometer zodat u tamelijk eenvoudig een spannings-bereik op de behuizing aan kunt geven. Ter controle hiervan, is het motto METEN is WETEN van toepassing. De maximale uitgangsspanning is gelijk aan de formule: Uuit =(ongeveer) R1/R5xUzener. In dit geval 10000/5600x18 = 32,14 Hierbij is wel van toepassing de voorwaarde R1=R4 en R5=R8, omdat componenten toleranties hebben zal de werkelijke spanning iets afwijken. Vanwege het feit dat bij een onbelaste uitgang, de stroom welke door de weerstanden(R1 en R5) vloeit er voor zorgt dat de uitgangangsspanning GEEN 0-Volt kan bedragen, is transistor(T3) in de lijn van weerstand(R1) via weerstand(R9) naar massa opgenomen. De transistoren(T1 en T2) zijn als balansschakeling ingezet, waarbij er nagenoeg geen stroom verbruikt wordt hetgeen de stabiliteit ten goede komt. Transistor(T5) fungeert als stroombegrenzer en is met de huidige waarde van weerstand(R15) ingesteld op 2 Ampère. De instelling kan worden gewijzigd, door aanpassing van de waarde van weerstand(R15). Diode(D1) voorziet in een terugvloei-blokkering vanuit de positieve uitgangsspanning. De transistoren(T4 en T6) vormen de als darlington-geschakelde uitgangstransformator.
0150.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster