Schakeling is geplaatst op 18 april 2013
Dynamiek-compressor voor geluidssignalen van 100 milliVolt...10 Volt.
Wat doet een Dynamiek-compressor: Signaalbronnen (met name microfoons) kunnen sterk wisselende spanningen afgeven. Hierdoor kan met name bij het maken van opnames op een willekeurige recorder, oversturing-verschijnselen optreden welke de gemaakte opname NIET ten goede komen. Denk hierbij aan een langsrijdende auto, tijdens een natuuropname waardoor het geluid van de auto de opname zal overtreffen. De dynamiek-compressor consumeert de TE hoge spanning (en de wat luxere-uitvoeringen stimuleren de TE lage spanning) tot een nagenoeg constante spanning. Deze constante spanning wordt rechtstreeks naar de recorder gevoerd, waardoor de opname NIET overstuurd zal raken. Omdat de hier beschreven dynamiek-compressor de eenvoudige-variant betreft, heeft deze als groot voordeel dat er GEEN voedingsspanning nodig heeft, omdat de schakeling zijn benodigde voeding rechtstreeks uit het aangeboden ingangssignaal betrekt. De schakeling laat zien, dat de op het aansluitpunt IN aangboden ingangssignaal (welke een waarde van 100 milliVolt tot 10 Volt) mag zijn via de dioden(D1 en D4) positief als ook negatief gelijkgericht zal worden. Het gelijkgerichte signaal wordt gebruikt om een spanningsafhankelijke-diode-verzwakker(bestaande uit R2,R5,D2,D3) te sturen. Voor dit doel lenen GERMANIUM-dioden zicht het beste(omdat deze een nagenoeg lineaire verhouding geven). SILICIUM-dioden, geven een golvende verhouding. Silicium-dioden zijn wel te gebruiken in combinatie met het experimenteren van de waarden van de weerstanden(R2 en R5). Vanwege de eenvoud zijn germanium-dioden gebruikt, en is de schakeling dusdanig gedimensioneerd dat deze bij een ingansspanning van 100 milliVolt tot 10 Volt een compressie-bereik van ongeveer -24 decibel tot ongeveer -10 decibel bestrijkt. De aanspreek-tijd van de compressor ligt vast en wordt mede door de uitgangsimpedantie van de aangeloten signaalbron bepaald. De lage waarde van weerstand(R4) geeft aan dat de het aangesloten signaal het liefst zo LAAG mogelijk moet zijn. Voor bijvoorbeeld hoogohmige microfoons, is deze dynamiek-compressor niet toereikend. De afval-tijd van de compressor, kan binnen bepaalde grenzen worden ingesteld via instelpot(P1). Door middel van experimenteren met uw microfoom/recorder-apparatuur kunt u de gewenste afval-tijd bepalen. Op het aansluitpunt UIT geeft deze dynamiek-compressor een redelijk constante spanning van 70 milliVolt, welke u rechtstreeks op een ingang van uw recorder kunt aansluiten. Ondanks de eenvoud van deze schakeling, bezit u hiermee een goed bruikbare dynamiek-compressor.
0149.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster