Schakeling is geplaatst op 14 april 2013
IJK-generator voor de oscillioscoop.
Voor iedere bezitter van een oscillioscoop, is een IJK-generator welke eenvoudig de juiste werking van het meetinstrument kan CONTROLEREN een must. Deze schakeling is erg eenvoudig en dusdanig klein van opzet, dat deze met gemak kan worden ingebouwd in uw bestaande oscillioscoop. Zoals u wellicht weet, is een oscillioscoop een prachtig en veelzijdig instrument tenminste wanneer u er zeker van bent dat de werking correct is. Bij een oscillioscoop kan de ijking van zowel de verticale versterkers als van de tijdbasis verlopen. Hierbij schuiven de bereiken dan als het ware een stukje op. Wanneer dit het geval is, hoeft u slechts één van de bereiken te controleren om de afwijking vast te kunnen stellen. De onderlinge verhouding tussen de bereiken, is namelijk vastgelegd door de waarden van een aantal passieve componenten (zoals weerstanden en condensatoren) welke bij uitzondering in waarde verlopen. Daarnaast wijkt in dit geval als regel slechts één component af, hetgeen direct opvalt omdat de onderlinge verhouding tussen de bereiken dan niet meer klopt. Voor de standaard controle, kunt u dus volstaan met het controleren van de verticale gevoeligheid en de tijdbasis snelheid in één bepaald bereik. De verticale amplitude is binnen zeer nauwe grenzen (±0,1 Volt) gelijk aan de voedingsspanning. Dit kan met een gewone universeelmeter worden gemeten. De herhalingsduur van het signaal is gelijk aan een lichtnetperiode en bedraagt 20 milliseconden. De IJK-generator wekt pulsen van 2 milliseconden op, om het mogelijk te maken om probes(waaronder 1:10 probes) en/of ingangsverzwakkers af te regelen. In de praktijk zal de IJK-generator hiervoor veelal ingezet worden. WERKING van de schakeling: in de schakeling ziet u een stippellijn getekend, het gedeelte LINKS van de stippellijn is de bestaande voeding in uw oscillioscoop. Rechts is de toegevoegde IJK-generator. Vanuit de bestaande netvoeding wordt een 50 Hertz-signaal direct afgenomen aan de wisselspanning-kant van de brugcel(B1). Dit 50 Hertz signaal zal periodiek de transistor(T1) open sturen. Ten tijde van geleiding van transistor(T1) zal het timer Integrated Circuit(IC1) via de RESET-ingang geblokkeerd worden, en zal het Integrated Circuit(IC1) op de uitgang(pen 3) NUL Volt geven. Gedurende de periode dat de RESET-ingang aan de positieve voedingsspanning ligt (transistor T1 is dan gesperd), zal het timer Integrated Circuit(IC1) als astabiele multivibrator werken en korte pulsen genereren. De bouw van de schakeling zal weing problemen opleveren, echter verdient weerstand(R4***) en in mindere mate weerstand(R5) uw aandacht. Afhankelijk van de waarde van de 50 Hertz-spanning welke op het aansluitpunt 50HERTZ komt te staan, dient u het vermogen en de waarde van (R4) en de waarde van (R5) overeenkomstig tabel 1 in de componetenlijst aan te passen. Omdat deze schakeling alleen interessant is voor gebruikers van een oscillioscoop, kan de correcte werking van deze schakeling snel vastgesteld worden door het uitgangssignaal te vergelijken met foto 1. Daarna kan de schakeling op een geschikte plek in de oscillioscoop ingebouwd worden. De UITGANG van de schakeling kunt u dan het beste via een gëisoleerde aansluitbus (ten opzichte van de oscillioscoop kast) naar buiten de oscillioscoop brengen. Hierdoor kunt u dan tamelijk eenvoudig via het aanraken met de probe op de aansluitbus, de oscillioscoop-werking testen.
0147.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

HIERONDER een drietal OSCILLIOSCOOP-afdrukken, met de volgende betekenis:
0147a.png

Foto 1, de golfvorm aan de UITGANG van de IJK-generator
Foto 2, een onjuiste afregeling van de ingangs-verzwakker(boven- en onderkant van de blokgolf dienen VLAK te zijn).
Foto 3, Het signaal, welke u krijgt met een correct afgeregelde ingangs-verzwakker.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster