Schakeling is geplaatst op 09 april 2013
Oplaadbare NiCad-batterijen rechtstreeks uit 230 Volt netspanning laden.
Voor een lichtnetlader voor oplaadbare Nikkel Cadmium batterijen, moet meestal een redelijk hoog bedrag neergeteld worden. De transformator welke meestal gebruikt wordt in dit soort laders, drijft het bedrag op. Deze schakeling kan 4 oplaadbare penlight batterijen met een capaciteit van 500 mAh op een goedkope manier laden, waarbij er een gering energieverlies en een uitstekende stroomkarakteristiek is. Dit laaste geeft aan dat de NiCad-batterijen met een CONSTANTE stroom worden geladen. De schakeling maakt GEEN gebruik van een transformator, maar een behoorlijke condensator welke de stroom beperkt tot een tiende van de capaciteit namelijk 50 milliAmpère. Om de juiste capacitieve-waarde van de condensator te bereiken, zijn er twee gelijke condensatoren(C1 en C2) parallel geschakeld. Vervolgens vindt er gelijkrichting plaats, via een viertal dioden(D1 t/m D4). Feitelijk is dit voldoende om de NiCad-lader klaar te noemen. Er zijn echter voor de veiligheid en indicatie enige componenten toegevoegd. Ten eerste de weerstanden(R1 en R2), wanneer u de netspanningskabel uit het stopcontact trekt, kan de condensator nog een behoorlijke lading bevatten. Welke bij aanraking van de beide contacten van de netstekker, via uw lichaam naar aarde zullen vloeien. De meeste mensen zullen dit als een schok ervaren, hetgeen niet prettig is. Via de weerstanden(R1 en R2) vloeit deze restlading direct weg bij losnemen van de stekker uit het stopcontact. Ten tweede weerstand(R3) en de LED, deze twee zorgen voor een laadindicatie, wanneer er stroom loopt zal de LED branden.

Ten slotte het aspect VEILIGHEID: De schakeling verdient uw volledige aandacht, en een volledig KUNSTSTOF(veilige) behuizing ZONDER uitstekende metalen-delen. Er staat namelijk op de gehele schakeling een levensgevaarlijke netspanning van 220 Volt. VERWISSEL dan ook NOOIT de batterijen, voordat u 100% OVERTUIGD bent dat de NETSTEKKER niet in het STOPCONTACT ZIT, een klein foutje hierbij kan ernstige (dodelijke) gevolgen hebben.
0145.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPGELET: op deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster