Schakeling is geplaatst op 03 april 2013
Mini eierwekker.
Bij de gebruikelijke eierwekker-modellen kunt u vaak NIET de hardheid of grote van het ei instellen, deze MINI-eierwekker bezit WEL deze mogelijkheden en zelfs onafhankelijk van elkaar. Het starten van de eierwekker kan eenvoudig gebeuren door met uw vinger het uit(twee sensordelen) bestaande AANRAAK-CONTACT(S1) aan te raken. De LED zal ter indicatie gaan oplichten. Na enige minuten zal via de zoemer(LS) een pieptoon klinken, welke aangeeft dat het ei lang genoeg is gekookt. Nadat de pieptoon geklonken heeft zal de schakeling zichzelf na enige tijd UIT-schakelen, hiervoor is dan ook GEEN mechanische schakelaar nodig. De schakeling bestaat eigenlijk uit twee delen, namelijk een kooktijd-bepalend deel(rondom de transistoren(T1, T3, T4 en T5) en een alarmsignaal-deel(rondom de transistoren(T2, T6 en T7). Wanneer de wekker gestart wordt via aanraking van de sensor(S1), zal er een geleidende verbinding ontstaan tussen de voedingsspanning en de basis van transistor(T5). Hierdoor zullen zowel transistor(T5) als ook transistor(T1) in verzadiging geraken. De collector-spanning van transistor(T1) is dan nagenoeg gelijk aan de voedingsspanning waardoor de LED zal gaan oplichten. Tijdens het inschakelen via de sensor(S1) gebeurt er nog meer, namelijk de laadstroom van condensator(C3) is gedurende een voldoende lange tijd dusdanig groot dat via transistor(T3) de condensator(C4) tot vrijwel de voedingsspanning geladen zal worden. De ontlading van condensator(C4) zal vervolgens plaatsvinden via de de serieschakeling van weerstand(R7) en instelpotmeter(P1). Nadat condensator(C4) bij het inschakelen van de eierwekker opgeladen is en transistor(T5) in verzadiging is gestuurd, zal transistor(T7) in spertoestand verkeren. Wanneer nu condensator(C4) aan zijn lot overgelaten zou worden, (dat gebeurt als de laadstroom van condensator(C3) zo klein is geworden dat transistor(T3) uit verzadiging raakt en vervolgens volledig gesperd wordt) stijgt het basispotentiaal van transistor(T4) door het ontladen van condensator(C4) over de serieschakeling(R8 en P1). Op een bepaald moment zal transistor(T4) gaan geleiden, waardoor de stroom van transistor(T5) toe. De beide transistoren(T4 en T5) vormen een verschilversterker, waarbij de NPNP-thyristor welke gevormd wordt door transistor(T5) zal zorgen dat transistor(T1) uit geleiding raakt. De spanningsdaling welke het gevolg is van het 'doven' van de transistoren(T5 en T1), heeft op zijn beurt tot gevolg dat de condensator(C1) via weerstand(R4), diode(D1) en weerstand(R2) zal worden opgeladen. De laadstroom is tijdelijk groot genoeg om via transistor(T6) de oscillator welke gevormd wordt door(transistor(T2 en T7), condensator(C2) en de weerstanden(R6 en R12) te starten. Naarmate condensator(C1) verder opgeladen raakt, zal transistor(T6) minder gaan geleiden. Op een bepaald punt zal transistor(T6) gaan sperren, waarbij de oscillator zal stoppen. Wanneer de oscillator gestart is, zal via de zoemer(LS) een pieptoon hoorbaar zijn, welke met het automatisch stoppen van de oscillator ook AUTOMATISCH zal stoppen met de pieptoon te genereren. De functie van de diode(D1) is dat deze zorgt voor (bij het opnieuw activeren van de eierwekker door aanraking van de sensor(S1) dat condensator(C1) SNEL onladen raakt via transistor(T1). De term MINI-eierwekker, komt voort uit de afmeting en de eenvoud. Nu denkt u waarschijnlijk, dit is een leuke schakeling, maar hoe zit het met de bovenaan weergegeven hardheid/ei-grootte instel mogelijkheden ???. Wel nu, u gaat als volgt te werk: Zodra het water in de pan waarin u het ei wenst te koken aan de KOOK raakt (water begint te borrelen), legt u een vers ei ondergedompeld in het water(denk om uw vingers, kokend water is 100º Celsius en dus HEET). Tegelijkertijd start u de de schakeling via de vinger met de aanraking van de sensor(S1). Hierbij gaan we er van uit dat u de instelpotmeters(P3 en P2) in de electrische en mechanische middenstand heeft gezet. Het is nu de bedoeling dat u via instelpot(P1) de standaard kooktijd van een proef-ei insteld. Stel u proef-ei moet 4 minuten koken, de instelling van instelpot(P1) moet dan dusdanig zijn dat de zoemer na exact 4 minuten een pieptoon weergeeft (dit is een lastig karwei). Wanneer deze instrelling naar uw wens is, kunt u via de instelpotmeters(P2 en P3) een langere of kortere kooktijd instellen. Hierbij is de gewenste hardheid of de grootte van het ei van belang. Hierbij dient instelpotmeter(P3) voor de hardheid en instelpotmeter(P2) voor de afmeting van het ei. Kort gezegd, een zachter ei is een LAGERE- en een harder ei is een HOGERE-weerstand voor de combinatie(P3/R10). Een groot(struisvogel-ei) heeft een HOGERE- en een klein(duiven-ei) heeft een LAGERE-weerstand voor de combinatie(P2/R11) nodig.
0141.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er naast de blauw uitgevoerde condensatoren(C1,C3 en C4) en AANRAAK-SENSOR(S1) in BLAUW uitgevoerde printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroen vierkant vlak hebben waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn de verbindingsdraden waarmee de SMD-condensatoren welke de aansluitingen op de componentenkant heeft via doorgeboorde gaten met de layout-kant van de printplaat verbonden moet worden. Voor de AANRAAK-SENSOR(S1) betreft het de aansluitdraden, omdat de sensor zich aan de buitenkant van de kast moet bevinden wordt deze via aansluitdraden verbonden met de printplaat.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster