Schakeling is geplaatst op 27 maart 2013
Quizmaster voor 4 spelers.
Bij de zogenaamde kennis-spelletjes (waarbij de spelers antwoorden geven op de door de quizmaster gestelde vragen) is het vaak een punt van discussie WELKE speler als EERSTE te kennen geeft aan de quizmaster te willen antwoorden. Deze schakeling is een betrouwbaar hulpmiddel voor de quizmaster om dit vast te stellen, waarbij er voor de spelers een zichtbare indicatie aangebracht is. De schakeling werkt op basis van indicatie (speler start via een drukknop de indicatie). Werking: wanneer de quizmaster bijvoorbeeld een vraag voorleest, kan drukknop(BLOKKEER) door de quizmaster ingedrukt worden. Zo lang drukknop(BLOKKEER) ingedrukt blijft, kunnen de spelers de indicatie NIET starten omdat de quizmaster drukknop(BLOKKEER) dit zal blokkeren. Wanneer de drukknop(BLOKKEER) LOSGELATEN wordt, zal de drukknop (S1 t/m S4) welke het EERST ingedrukt gaat worden de bij die drukknop behorende Monostabiele MultiVibrator ( IC1 t/m IC4) starten. De monostabiele multivibrator heeft een looptijd van ongeveer 8 seconden (de weerstanden R5 t/m R8 en de condensatoren C1 t/m C4 zijn de tijbepalende componenten) met als gevolg dat de LED welke bij de betreffende monostabiele multivibrator hoort (LED 1 t/m LED 4) zal gaan OPLICHTEN. Op het kastje bij de quizmaster is dit dus voor iedereen zichtbaar, mits u goed aangeeft welke LED bij welke drukknop hoort, waarbij uw creativiteit van belang is. Wanneer één van de monostabiele multivibratoren gestart gaat worden, zal direct de uitgang van poort(IC5A) logisch "0" worden. Dit zorgt ervoor dat er GEEN andere monostabiele multivibrator GESTART kan worden (waardoor er geen discussie zal plaatsvinden WIE was er EERST). Om het spel opnieuw te beginnen is het voor de quismaster voldoende om drukknop(BLOKKEER) in te drukken, hierdoor worden alle monostabiele multivibratiren GERESET en zijn de drukknoppen (S1 t/m S4) wederom GEBLOKKEERD.
0140.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden. Geheel links op de printlayout, staan eveneens blauwe printsporen welke vanaf de drukknoppen (S1 t/m S4) naar de Integrated Circuits lopen, dit zijn de aansluitkabels waarmee de drukknoppen worden verbonden aan de schakeling zodat de spelers op voldoende afstand van elkaar een kennisspel kunnen spelen waardoor fraude geminimaliseerd is.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster