Schakeling is geplaatst op 24 maart 2013
STEREO-indicator voor muzieksignaal.
Met deze uiterst eenvoudig opgezette schakeling, kunt u een indicatie (via LED's) krijgen over de aanwezigheid van STEREO-informatie in een muzieksignaal. Deze schakeling wordt aangesloten op de luidspreker-uitgangen van een stereo-versterker. Via de stereo-potentiometer(P1) kan het ingangsniveau ingesteld worden. De op de tulp-plug LINKS en RECHTS aangesloten signalen worden via de basis/emitter-diode van transisor(T1 en T2) enkelzijdig gelijkgericht, waardoor er pulserende collector-stromen zullen optreden. Wanneer de LINKS- en RECHTS-signalen even groot zijn (dit is van toepassing bij MONO-informatie) dan zullen zowel LED1 als LED2 gaan oplichten omdat de collector-spanningen van de trasistoren(T1 en T2) even groot. Wanneer LINKS groter is dan RECHTS zal LED1 oplichten en bij een groter RECHTS dan LINKS-signaal zal LED2 oplichten. Bij een mooi STEREO-signaal zullen de beide LED's afwisselend oplichten. Er is echter wel één voorwaarde voor deze uitlezing, het ingangssignaal op de tulp-bussen LINKS en RECHTS dient wel voldoende groot te zijn. Op de basis van transistor(T1) respectievelijk(T2) dient de spanning minstens 0,6 Volt piek te zijn.
0139.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster