Schakeling is geplaatst op 26 maart 2013
Digitaal codeslot met toetsenbord.
Het overkomt een ieder wel eens, oeps de SLEUTEL vergeten!. Het hier bescreven digitaal kodeslot, zal nooit worden vergeten. Echter blijft het wel belangrijk dat u de te gebruiken codering NIET vergeet, want dan zult u toch echt een sleutel of ander gereedschap nodig hebben om een deur te openen. Dit digitale codeslot, omvat enkel en alleen een toetsenbord en de digitale logica voor de codering welke een RELAIS kan bedienen. De schakelcontacten van het Relais, bedienen op hun beurt een vrij in de handel verkrijgbare electrisch bediende deurontgrendeling. Deze deurontgrendelingen zijn in allerlei soorten en uitvoeringen verkrijgbaar. De schakeling bestaat uit een drukknoppen-tableau welke bestaat uit 12 gelijke drukknoppen (S1 t/m S12) Indien u mechanisch bediende druktoetsen onhandig vindt, kunt u de drukknoppen bijvoorbeel ook vervangen door sensor-contacten (deze sensor-contacten kunt u eenvoudig zelf maken, in het LED-telraam in de categorie SPEL staat hiervoor een voorbeeld beschreven). Wanneer de schakelaars S1...tot S12 worden bediend (of als sensor kortgesloten via een vinger) zullen de poorten(IC1A t/m IC1F en IC2A t/m IC2F) dit digitaal verwerken in een codering van enen en nullen. We gaan er van uit dat S1 staat voor code 1 en S2 voor code 3 enzovoorts tot en met S12 voor code 12. Dit codeslot werkt op een andere bedien-manier dan dat dat u meestal gewend bent( de meeste systemen vragen om een drietal afzonderlijke toetsen te gebruiken en deze met één bepaalde toets te bevestigien). Dit codeslot werkt op een wijze dat u de door u bedachte code van drie-cijfers TEGELIJK moet ingeven of in het geval van sensor-contacten activeren. Wanneer u per abuis een ander cijfer dan het de vereiste code gebruikt, zal het relais(RE) NOOIT worden bekrachtigd. Vanwege de opstelling van de drukknopen/sesoren op het toetsenbord, kan niet worden afgeleid hoe een code gebruikt moet worden, hierdoor zal het voor een buitenstaander nagenoeg onmogelijk zijn om het codeslot dusdanig te bedienen dat het relais(RE) zal werken om de deur te openene. U dient van te voren te gaan bepalen welke code actief moet worden, omdat deze drie schakelaars/sensoren na de (IC2C, IC2D en IC2F) poorten verbonden moeten worden met de poorten (IC5b, IC5D en IC5C). In het voorbeeld is dat code 9(S9)-10(S10)-12(S12) op het toetsenbord moeten dus tegelijkertijd de toetsen 9, 10 en 12 bediend worden. Na bediening van deze toetsen/sensoren, zullen de poorten (IC5b, IC5D en IC5C) logisch 0(NUL) worden. Hierdoor worden de drie ingangen van poort(IC4B) en de uitgang van poort(IC5E) logisch 1(EEN). Wanneer er GEEN andere druktoets/sensor bediend gaat worden, zullen alle ingangen van poort(IC4a) logisch 1(EEN) zijn, hetgeen het omklappen van het relais(RE) en het oplichten van de LED tot gevolg zal hebben. Wanneer een niet toets/sensor welke NIET geprogrammeerd staat bediend gaat worden, zal de bijbehorende poort geactiveerd worden, waarna dit via de overige logica als een 0(NUL) op ingang 1 van poort(IC4A) aangeboden zal worden. Omdat deze poort nu niet volledige 1(EEN) ingangen heeft, zal het relais(RE) NIET omklappen en de LED gedoofd blijven. Omdat het toetsenbord via een kabel met de printplaat verboden gaat worden, kunt u zelf bepalen welke door u gewenste toets-combinatie ACTIEF aangesloten gaat worden op de poorten(IC2C, IC2D en IC2F). In de printlayout ziet u rechts naast de druktoetsen/sensoren(S4, S8, en S12) groene contactvlakken en een stukje verder naar rechts dezelfde groene contactvlakken welke middels blauwe printbanen verbonden zijn, dit is de kabel tussen toetsenbord en print. U kunt dus heel eenvoudig de te gebruiken code programmeren.
0138.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden. Bedenk de de twee meest linkse rijen met contactvlakken en blauwe banen, de verbindingskabel tussen toetsenbord en printplaat is.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster