Schakeling is geplaatst op 19 maart 2013
TTL-hoog/laag logisch niveau tester met geluidssignaal.
Via deze schakeling is het via een geluids-indicatie mogelijk om de logische toestand (HOOG of LAAG) van een TESTPUNT in een met TTL-logica uitgevoerde schakeling te testen. Het hart van deze schakeling is een astabiele multivibrator welke gevormd wordt door de poort(ICA) en weerstand(R2) aangevuld met condensator(C1) of condensator(C2). De uitgang van deze astabiele multivibrator, wordt via een buffer poort(ICB) en weerstand(R4) naar een miniatuur luidspreker gestuurd. Wanneer het ingangassignaal op de aansluiting TEST hoger is dan ongeveer 2,4 Volt (hetgeen afgeregeld wordt via potentiometer P2) zal transistor(T3) in verzadiging worden gestuurd en zal condensator(C2) via een lage weerstand aan NUL liggen. Is de ingangsspanning op de aansluiting TEST lager dan ongeveer 0,8 Volt (hetgeen afgeregeld wordt via potentiometer P1) dan wordt via transistor(T1) de transistor(T2) in verzadiging gestuurd en komt condensator(C1) aan NUL te liggen. Condensatot(C1) is ongeveer 2x zo groot in waarde dan condensator(C2), zodat de frequentie bij een LAAG-NIVEAU ongeveer HALF zo hoog piept als bij een HOOG-NIVEAU. Samengevat, bij een juiste ingangsspanning(TEST)-afregeling is een HOGE-pieptoon een HOOG-niveau en een LAGERE-pieptoon een LAAG-niveau in het TTL-circuit. Er is GEEN toon hoorbaar, wanneer het ingangssignaal op de TEST-aansluiting tussen 0,8 en 2,4 Volt ligt of wanneer het ingangssignaal NIET op de TEST-aansluiting is aangesloten. De schakeling kan vanwege zijn zeer geringe stroomopname eenvoudig van een 5 VOLT voeding worden voorzien uit de te onderzoeken schakeling. Wanneer u voor de PLUs en MIN-aansluiting bijvoorbeeld een draad met krokodil-klem gebruikt kunt u deze eenvoudig op de 5 Volt spanningsslijn klemmen. Voor de TEST-aansluiting kan het beste een meetsnoer met een spitse metalen punt worden gebruikt, zodat u eenvoudig kunt prikken in de schakeling voor een te testen signaal.
0136.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster