Schakeling is geplaatst op 06 maart 2013
Versterker voor Hoogohmige (2 kohm) Hoofdtelefoons.
Van het merk Sennheiser zijn populaire hoogohmige hoofdtelefoons verkrijgbaar, deze versterker is speciaal voor dit soort hoofdtelefoons ontworpen. Volgens Sennheiser is een uitgangsspanning van 1,41 Volt effektief nodig, (4 Volt top-top; dat is 1 mWatt in 2 kohm impedantie) voor een geluidsdruk van 102 Decibel. Om te voorzien in het probleem van de "hardhorende"-medemens, is met deze schakeling een uitgangsspanning van minimaal 22 Volt tot-top haalbaar. Hierdoor is de maximale geluidsdruk ongeveer 115 Decibel. De schakeling maakt per kanaal(links en rechts) gebruik van twee OpAmps waarvan er een viertal zijn ondergebracht in het LM324N Integrated Circuit(IC1). Deze Opamps zijn in de schakeling herkenbaar als (IC1A, IC1B, IC1C en IC1D). De 'belasting')hoofdtelefoon wordt gestuurd in brug gestuurd uit de als emittervolgers geschakelde transistoren(T1 en T2) voor het Linker kanaal en de transistoren(T3 en T4) voor het Rechter kanaal. De OpAmp(IC1A) zorgt samen met transistor(T1) en de weerstanden(R2 en R4*) voor de nodige versterking en stuurt tevens via de weerstanden(R11 en R3) de tweede OpAmp(IC1B) welke samen met transistor(T2) in tegenfase is geschakeld. Via de 'bootstrapping'aan de ingang via condensator(C1) en weerstand(R1) is een ingangsimpedantie van meer dan 300 ohm gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk om het stuursignaal via een aparte dubbele potentiometer(P1) uit een hoogohmig punt te halen welke het liefst VOOR de volume- en toon-regeling moet zijn. Hierdoor zal er een volledige onafhankelijke volumeregeling via de potentiometer(P1) mogelijk zijn ten opzichte van de luidspreker-volumeregeling plaatsvinden. De weerstanden(R6 en R9) en condensator(C4) worden éénmalig gebruikt, de overige componenten zijn dubbel uitgevoerd, hierbij is een fout in de nummering ontstaan waardoor de weerstanden R17 en R20 ontbreken!. De versterking van deze versterker is te berekenen via de formule 2x(R2+R4*):R4* met de aangegeven componentwaarden komt dit neer op ruim 32X (per kanaal). Wanneer de beschikbare ingangsspanning hoger is dan de noodzakelijke ingangsspanning, verdient het de aanbeveling om de waarden van de weerstanden (R4* en R15*) te verhogen, waardoor de versterking lager uitkomt. Wanneer u dit achterwege laat, is blijvende gehoorschade goed mogelijk . De reden dat de weerstanden R4 en R15 een * hebben, komt vanwege het voorgaande punt van aandacht. Omdat de uitgangen van de versterker 'zwevend'zijn, dienen deze niet aan één kant aan MASSA te worden gelegd. Met de aangegeven componentwaarde van weerstand(R4 en R15) is de frequentie-karakteristiek binnen 3 Decibel recht van 20 Hertz tot 25 kHertz. De voedingsspanning van deze schakelingen moet tussen 25 en 30 Volt liggen, hierbij is bij 25 Volt de stroomopname ongeveer 105 milliAmpére en bij 30 Volt ongeveer 125 milliAmpére.
0134.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster