Schakeling is geplaatst op 01 maart 2013
Squelch (ruisonderdrukker) voor ontvangers.
Deze Squelch-schakeling blokkeert het LaagFrequent(LF)-signaal welke een willekeurige ontvanger naar de versterker stuurt, wanneer de hoeveelheid middenfrequent-ruis een bepaald niveau overschrijdt. Hierdoor wordt het als zeer hindelijk ervaren RUISEN tijdens het afstemmen van een Frequentie Modulatie(FM)-ontvanger vermeden. Deze schakeling kan zonder ingrijpende aanpassingen op iedere ontvanger worden aangesloten. De aansluitpunten INGANG en 0 worden verbondens met het ontvanger signaal. De ingangen LINKS_IN en RECHTS_IN zijn de signalen welke afkomstig zijn van de stereo-decoder UITGANG. De aansluitpunten LINKS_UIT en RECHTS_UIT worden opgenomen in de uitgangen van de stereo-decoder. De schakeling versterkt 80 kHertz ruis, zorgt voor gelijkrichting vna het ruissignaal en via deze gelijkspanning worden de uitgangen kortgesloten(zodat ruis wegblijft). De selectieve versterker wordt gevormd door de inverterende OpAmp(IC) met een L/C-kring welke op ongeveer 80 kHerts is afgestemd. Deze L/C-kring bestaat uit de spoel(L) en de condensator(C2) en is geplaatst in de tegenkoppeling, terwijl terugkoppeling aanwezig is via de niet-inverterende ingsang. Aangezien de 741 OpAmp op 80 kHertz geen grote signalen kan verwerken is een versterktrap middels transistor(T1) toegevoegd. Na deze versterking volgt de gelijkrichting. Als schakreltransistoren(T3 en T4) zijn NTE229 uitvoeringen toegepast, omdat hiermee een grotere onderdrukking verkregen kan worden dan met standaard LF-transistoren. Via instelpot(P1) wordt de selectiviteit ingesteld op een niveau dat de schakeling NOG NET NIET begint te oscilleren. Potentiometer(P2) is de regelaar voor het Squelch(onderdrukking)-niveau. Bij gebruik van de NTE229 als KORTSLUIT-transistoren, zijn de volgende meetwaarden gekregen Signaal-onderdrukking met Squelch AAN: 53 decibel Ruis van de squelch-ingang naar de LINKS_UIT en RECHTS_UIT uitgang: -62 Decibel Voor deze meting is een ruissignaal van 100mVolt(toptop) gebruikt. Er is nog een verbetering mogelijk met ongeveer 10 Decibel, hiervoor dient u de instelpot(P1) op de GROOTST mogelijke gevoeligheid in te stelllen, waarbij het ingangssignaal MINIMAAL zal worden. Wanneer u voor de KORTSLUIT-transistoren de veel meer gangbare BC547b uitvoering wenst te gebruiken, zal de signaalonderukking (squelch AAN) ongeveer 6 Decibel slechter uitpakken dan de opgegeven NTE229 typen. Indien u nog BF494 typen heeft liggen, kunnen die zondermeer worden gebruikt.
0133.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster