Schakeling is geplaatst op 25 februari 2013
Batterij is BIJNA LEEG-indicator.
Batterijen en accu's hebben het nadeel dat ze vaak LEEG zijn, wanneer men ze wil gebruiken. Het leegraken van batterijen en accu's kan deze schakeling NIET voorkomen, maar een indicatie dat ze vervangen danwel opgeladen moeten worden WEL. De batterij-indicatie is geschikt woor batterijen/accu's met een spanning tussen 3...15 Volt. Deze batterij/accu-spanning dient op de aansluitpunten PLUS en NUL aangesloten te worden. Via de instelpotetiometer(P) kan de drempelspanning waarop de indicatie afgestemd dient te zijn ingesteld worden. Wanneer nu de batterij/accu-spanning onder de ingestelde drempelspanning komt, zal de LED oplichten ten teken dat de batterij/accu vervangen of opgeladen MOET worden. Doordat de schakeling weinig componenten bevat, kan deze gemakkelijk op een klein printje worden geplaatst. Hierdoor is inbouw in de meeste batterij/accu-gevoede apparaten goed mogelijk. Wanneer de batterijspanning nog in orde is (LED is gedoofd). In die situatie neemt de schakeling ongeveer 1 tot 3 milliAmpére stroom op. Wanneer de LED oplicht, loopt dit op van 5 tot 15 milliAmpére stroom. Om stroom te besparen is schakelaar(S) geplaatst, zodat de schakeling minimaal actief hoeft te zijn. U kunt voor de schakelaar(S) een mechanische omschakelaar of een drukknop gebruiken. Een drukknop heeft als voordeel dat de schakelaar NOOIT in de verkeerde stand blijft staan.
0132.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster