Schakeling is geplaatst op 9 september 2004
Schakeling is aangepast op 25 februari 2013
LaagFrequent(20 Hertz...20kHertz) voorversterker met LAGE/HOGE-tonen en STERKTE-regeling.
Deze voorversterker is een MONO-uitvoering, wanneer u een STEREO-uitvoering wenst, dient u twee van deze identieke schakelingen te gebruiken. Waarbij er één voor het Linker- en de ander voor het Rechter-kanaal gebruikt moet worden. Vooralsnog gaan we uit van een MONO-uitvoering. Via de aansluitplug IN komt het signaal van bijvoorbeeld een Microfoon, Tuner, Platenspeler, o.i.d binnen. Transistor(T1) versterk het binnenkomende signaal om het daarna , via een R/C-kring bestaande uit weerstand(R5), condensator(C3), potentiometer(P1), condesnator(C6) en weerstand(R9) voor het LAGE-tonen gedeelte te filteren. Deze filtering is regelbaar via de potentiometer(P1). Eveneens wordt het signaal middels weerstand(R12), condensator(C2), potentiometer(P2), condensator(C7) gefilterd voor het HOGE-tonen gebierd, hetgeen via potentiometer(P2) te regelen is. Potentiometer(P3) is de STERKTE-regelaar voor het algehele gefilterde signaal welke middels een versterking via transisor(T2) beschikbaar komt op aansluitplug UIT. Het door de voorversterker afgegeven signaal, kan rechtstreeks op een EIND-versterker worden aangesloten, om het te versterken naar de waarde welke u nodig acht. De opbouw van de schakeling is behoorlijk universeel.
0131.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

0131a.jpg
Uit de frequentiekarakteristieken hierboven blijkt, dat de hoge- en lage-tonen onafhankelijke van elkaar in een gebied van 20 decibel kunnen worden geregeld.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster