Schakeling is geplaatst op 24 februari 2013
Laagspannings-polariteit indicator met LED's.
Met deze schakeling kan worden vastgesteld wat voor spanning (positief of negatief) diverse punten in een electronische schakeling voeren ten opzichte van MASSA. Aangezien de ingangsimpedantie van deze indicator tamelijk hoog (ongeveer 1 Mohm) is, zal het testpunt waarvan de spannings-polariteit bepaald gaat worden nagenoeg niet worden belast. U dient er echter wel op te lettten bij het controleren van gevoelige hoogohmige ingangen (bijvoorbeeld van een OpAmp) dat u rekening moet houden met de ingangsimpedantie van deze indicator. De schakeling is opgebouwd rondom een 741 OpAmp(IC). De niet-inverterende ingang welke naar buiten toe als INGANG_TESTPUNT-aansluitpunt is uitgevoerd, dient bijvoorbeeld via een testpen met scherpe punt te worden aangesloten op het TE TESTEN punt in een schakeling. De OpAmp(IC) zal nu een vergelijking uitvoeren van de spanning ten opzichte van de MASSA. Wanneer nu op het te testen punt een POSITIEVE-spanning ten opzichte van massa staat, zal ook de uitgang van de als comparator geschakelde OpAmp(pen 6 IC) positief zijn. Als gevolg hiervan zal LED1 oplichten, hetgeen aan zal duiden dat op het TESTPUNT een POSITIEVE spanning staat. Wat voor soort spanning of hoogte van de spanning is NIET waarneembaar. Indien een NEGATIEVE spanning op het TESPUNT staat, zal LED2 oplichten. Voor de afregeling, dient u instelpot(P) bij een kortgesloten ingang naar massa zo in te stellen dat BEIDE LED's gedoofd blijven.
01300.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.
layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster